ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Teresa Krukowska
1.
Bednarek Krzysztof
10.
Kopiczko Zbigniew
19.
Sadowski Stanisław
2.
Bućwińska Elżbieta
11.
Kukla Irena
20.
Safianowska Grażyna
3.
Budziński Zbigniew
12.
Laszkowska Teresa
21.
Sidor Izabela
4.
Bukowska Aneta
13.
Łapiński Jan
22.
Sienkiewicz Marcin
5.
Cimochowska Anna
14.
Masłowski Wojciech
23.
Sztejter Waldemar
6.
Giczewska Monika
15.
Mieruńska Ewa
24.
Trzeciecka Katarzyna
7.
Jaśkiewicz Krzysztof
16.
Paszkowski Wojciech
25.
Wojnowska Beata
8.
Kłoczko Anna
17.
Radaszkiewicz Iwona
26.
Ziarko Arkadiusz
9.
Koncewicz Robert
18.
Rukściński Tomasz
27.
Żukowski Robet
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Tadeusz Basałaj
1.
Bagan Leszek
8.
Giczewska Aneta
15.
Oleksy Agnieszka
2.
Bartoszewicz Emilia
9.
Giczewska Anna
16.
Rogowska Elżbieta
3.
Bejlik Jan
10.
Jarmułowicz Małgorzata
17.
Romanowska Agnieszka
4.
Chmielewski Ryszrd
11.
Jasionowska Magdalena
18.
Rzodkiewicz Wiesława
5.
Czapska Katarzyna
12.
Kamiński Robert
19.
Sidor Katarzyna
6.
Danowski Janusz
13.
Miłowicki Adam
20.
Skrobska Agnieszka
7.
Dąbrowska Dorota
14.
Moczkowska Agnieszka
21.
Traczkowska Bożena
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. X (styczeń) opiekun mgr inż. Barbara Sidor
1.
Anuszkiewicz Alicja
10.
Kozłowski Tomasz
19.
Stankiewicz Danuta
2.
Borkowska Jolanta
11.
Kraszewska Magdalena
20.
Stankiewicz Maria
3.
Gadomska Anna
12.
Milewski Arkadiusz
21.
Szczytowska Iwona
4.
Góralczyk Jarosław
13.
Mrozowski Mirosław
22.
Wasilewski Bogusław
5.
Hołdyński Robert
14.
Makarewicz Edyta
23.
Wyszko Beata
6.
Jasionowski Bogusław
15.
Ostapionek Mirosław
24.
Zubrzycki Piotr
7.
Karłowicz Urszula
16.
Sienkiewicz Irena
25.
Boguszewska Dorota
8.
Kosińska Iwona
17.
Sinderewicz Juliusz
 
 
9.
Kosińska Joanna
18.
Sowul Alicja
 
 
sem. VI (czerwiec) opiekun mgr Jadwiga Kopeć
1.
Bondzio Paweł
11.
Karpowicz Robert
21.
Sokołowska Urszula
2.
Burzycki Jan
12.
Kowalewski Szczepan
22.
Sołtys Waldemar
3.
Buczyński Marek
13.
Łukaszewicz Mariusz
23.
Tworkowska Iwona
4.
Czarniecki Stefan
14.
Murawski Józef
24.
Trzasko Zdzisław
5.
Dąbrowski Dominik
15.
Lipiec Tomasz
25.
Rusiłowski Tomasz
6.
Gniazdowski Jacek
16.
Olszewska Joanna
26.
Wasilewski Janusz
7.
Grajko Krzysztof
17.
Olszewski Andrzej
27.
Zalewski Stanisław
8.
Gregorowicz Radosław
18.
Orłowski Jan
28.
Trzasko Jerzy
9.
Ignatowski Adam
19.
Osiński Krzysztof
 
 
10.
Iwiński Tomasz
20.
Sankowska Teresa