ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Bobryk Konstanty
8.
Imiołko Alicja
15.
Moniuszko Antoni
2.
Cichmiński Dariusz
9.
Interewicz Radzisława
16.
Przestrzelska Regina
3.
Czajkowska Stefania
10.
Jankowski Zdzisław
17.
Skórski Henryk
4.
Daniłowicz Stanisława
11.
Kukliński Jerzy
18.
Szarejko Irena
5.
Dąbrowski Marian
12.
Linkiewicz Danuta
19.
Truszkowski Marian
6.
Falkowski Ryszard
13.
Łabacz Henryka
20.
Wierzbiński Stanisław
7.
Hołodyńska Henryka
14.
Misiak Teresa
21.
Zambrzycka Krystyna
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
wychowawca Teresa Chrzanowska
1.
Bondaruk Eugenia
6.
Drażba Teresa
11.
Laszkowska Danuta
2.
Ciszewska Danuta
7.
Debczyńska Krystyna
12.
Rzotkiewicz Halina
3.
Chmielewska Stanisława
8.
Jabłońska Lidia
13.
Ułanowicz Danuta
4.
Dadura Alina
9.
Kaszuba Teodora
14.
Wielgat Maria
5.
Dadura Helena
10.
Kulbacka Jadwiga