ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia
1.
Bielecki Eugeniusz
5.
Kuźma Irena
9.
Olfier Piotr
2.
Dębski Antoni
6.
Mościńska Helena
10.
Tomkiewicz Lucjan
3.
Dobkowska Teresa
7.
Choromański Kazimierz
 
 
4.
Kłoczko Leokadia
8.
Dziedzic Franciszek