ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Bartoszewicz Lucyna
9.
Konopko Bolesława
17.
Sienkiewicz Teresa
2.
Bartoszewicz Teresa
10.
Koronkiewicz Halina
18.
Sołtys Lech
3.
Bożewicz Stanisław
11.
Milanowska Bogusława
19.
Stankiewicz Sławomir
4.
Buczyńska Teresa
12.
Niedźwiecka Leokadia
20.
Sznurkowska Halina
5.
Bujnowska Janina
13.
Olszewska Anna
21.
Twardowska Irena
6.
Chmielewska Władysława
14.
Opanowska Teodora
22.
Żabicka Helena
7.
Karwowska Jadwiga
15.
Palczewska Krystyna
23.
Żukowska Julianna
8.
Kielch Marian
16.
Sadowski Kazimierz