ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Tadeusz Basałaj
1.
Bartoszewicz Marta
10.
Janicka Wioleta
19.
Prusko Marcin
2.
Chmielewski Bogdan
11.
Jatczak Anita
20.
Rukść Paweł
3.
Chodkiewicz Joanna
12.
Jurczyk Urszula
21.
Sidor Paweł Kazimierz
4.
Chodkiewicz Marta
13.
Kruszniewska Henryka
22.
Śieńkowski Maciej
5.
Czarniecka Justyna
14.
Laszkowski Andrzej
23.
Sobociński Rafał
6.
Dąbrowska Anna
15.
Markowska Edyta Sylwia
24.
Szulc Dorota
7.
Dąbrowska Małgorzata
16.
Naruszewicz Krystian
25.
Wierzbińska Emilia
8.
Dragunajtys Rafał
17.
Omilian Emilia
 
 
9.
Jabłoński Łukasz
18.
Paśkowski Józef
 
 
Liceum Ekonomiczne
klasa IV E1 wychowawca mgr inż. Jerzy Wysocki
1.
Balczun Paweł
9.
Kareło Mateusz
17.
Okrągły Łukasz
2.
Baranowski Radosław
10.
Kopiczko Justyna
18.
Ostrowska Justyna
3.
Chmielewski Kamil
11.
Kwiatkowska Alina
19.
Parejko Paweł
4.
Falko Michał
12.
Łaskowska Ewa
20.
Pomian Radosław
5.
Galicka Aneta
13.
Łaskowska Magdalena
21.
Prawdzik Marta
6.
Jeglińska Jolanta
14.
Milewska Marta
22.
Traczkowska Ewa
7.
Jeleniewicz Edyta
15.
Naruszewicz Agnieszka
23.
Wierzbicka Anna
8.
Jurewicz Elżbieta
16.
Nowikowski Mariusz
24.
Zackiewicz Kamil
klasa IV E2 wychowawca mgr inż. Halina Makarska
1.
Bełbot Grzegorz
10.
Kłoczko Joanna
19.
Sekścińska Aneta
2.
Bogdan Marzena
11.
Kochanowski Wojciech
20.
Stankiewicz Barbara
3.
Czuper Monika
12.
Malinowski Zbigniew
21.
Ułanowicz Magdalena
4.
Dąbrowski Mariusz
13.
Miller Edyta
22.
Woliński Roman
5.
Dobrowolska Agnieszka
14.
Nowikowska Katarzyna
23.
Zabłocka Anna
6.
Giczewska Ewa
15.
Polakowska Małgorzata
24.
Żukowska Anna
7.
Grzyb Emil
16.
Prymaka Sylwia
25.
Żukowska Ewa
8.
Jaworowska Marzena
17.
Radaszkiewicz Karol
 
 
9.
Karaś Justyna
18.
Ropelewska Iwona
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stanisław Krzywicki
1.
Bogaciel Mariola Danuta
7.
Grygo Alicja
13.
Romatowska Justyna
2.
Borawski Adam
8.
Krzywicka Marta
14.
Sieńkowski Tomasz
3.
Drejer Stanisław
9.
Kukliński Artur
15.
Szyłkowski Marcin
4.
Galicki Krzysztof
10.
Leszczyński Szymon
16.
Tomasik Magdalena
5.
Giejsztorowicz Artur
11.
Łukaszewicz Aldona
17.
Uździło Iwona
6.
Grabowska Monika Mariola
12.
Morusiewicz Krystyna
18.
Zalewska Agnieszka
Zaoczne Technikum Zawodowe
opiekun dr inż. Bernard Maciulewski
1.
Andruszkiewicz Edyta
10.
Kleszczewski Daniel
18.
Radziewicz Agnieszka
2.
Balukiewicz Szymon
11.
Królczyk Tomasz
19.
Siłkowski Radosław
3.
Bondziński Tomasz
12.
Krzykwa Janusz
20.
Skarżyński Mariusz
4.
Brzostowski Jarosław
13.
Kuryło Eugeniusz
21.
Sobolewski Jacek
5.
Bujanowski Kazimierz
14.
Liszewski Robert
22.
Soroka Marcin
6.
Chomicz Karol Piotr
15.
Makowski Paweł
23.
Wasilewska Ewa
7.
Danowski Marcin
16.
Mieckowsak Bożena
24.
Żukowska Jolanta
8.
Dąbrowska Bernadeta
17.
Murawski Jacek
25.
Żabicka Beata
9.
Giedrojć Krzysztof