ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż.Wiktor Wiatrzyk
1.
Balczun Teresa
13.
Łada Teresa
25.
Puczyłowska Maria
2.
Chilicki Andrzej
14.
Mackiewicz Stanisław
26.
Romańczuk Maria
3.
Chomicz Mirosław
15.
Masłowska Krystyna
27.
Roszkowski Stanisław
4.
Dębski Jan
16.
Matusiewicz Zbigniew
28.
Sadowska Jadwiga
5.
Jankowski Zygmunt
17.
Mażewska Cecylia
29.
Sieńkowska Halina
6.
Jasiewicz Józef
18.
Milewska Teodozja
30.
Tomkiewicz Teresa
7.
Karpacz Irena
19.
Milewski Krzysztof
31.
Trojgo Bernard
8.
Kasprzyk Remigiusz
20.
Misterewicz Władysława
32.
Truszkowska Grażyna
9.
Kisiel Ewa
21.
Omalecki Jan
33.
Uradziński Lech
10.
Kłoczko Danuta
22.
Orłowska Maria
34.
Wilkiel Danuta
11.
Kolenkiewicz Barbara
23.
Patron Halina
35.
Wojtowicz Antoni
12.
Kosicki Wiesław
24.
Prostko Marianna
36.
Wojtulewicz Alicja
Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
1.
Barwicka Celina
13.
Korenkiewicz Wiesława
25.
Sowul Anna
2.
Borawski Piotr
14.
Kotyński Zdzisław
26.
Syperek Janusz
3.
Chodak Krystyna
15.
Kowalewska Anna
27.
Szulc Ewa
4.
Ciszewska Helena
16.
Kulbacki Adam
28.
Szrajbert Michał
5.
Citko Leonarda
17.
Łaszcz Krystyna
29.
Szyperek Teresa
6.
Dąbrowska Jadwiga
18.
Magalas Krystyna
30.
Tokarzewska Irena
7.
Druć Władysława
19.
Nowak Halina
31.
Wasilewski Antoni
8.
Giejsztorowicz Krystyna
20.
Nowak Marek
32.
Wasilewski Zygmunt
9.
Haraburda Leszek
21.
Ostapowicz Alicja
33.
Wasilewska Jadwiga
10.
Kamiński Mirosław
22.
Orzechowska Halina
34.
Więcko Henryka
11.
Koncewicz Krystyna
23.
Pupek Sabina
 
 
12.
Koncewicz Tadeusz
24.
Skrzypkowska Irena