ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr inż. Agnieszka Sidor, Ewa Kłoczko
1.
Arciszewski Dariusz
8.
Jankowski Szymon
15.
Sieńkowski Marek
2.
Borkowska Kamila
9.
Klimaszewski Grzegorz
16.
Staniszewski Łukasz
3.
Chmielewska Joanna
10.
Klukowski Paweł
17.
Tomczyk Mariola
4.
Chmielewski Paweł
11.
Kuczyński Daniel
18.
Wasilewski Paweł
5.
Cimochowski Artur
12.
Niedźwiecki Marek
19.
Wądołowski Paweł
6.
Dziondziakowski Dawid
13.
Nowakowski Cezary
20.
Wróblewski Miłosz
7.
Gorlewski Artur
14.
Pretko Piotr
21.
Zarzecka Monika
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr inż. Tadeusza Basałaj
1.
Czerwińska Joanna
4.
Maksimowska Joanna
7.
Włodarski Patryk
2.
Daniłowicz Łukasz
5.
Rzadkowski Szymon
8.
Wydra Joanna
3.
Jaśkiewicz Cyprian
6.
Skarżyński Szymon
 
 
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr inż. Tadeusza Basałaj
1.
Bagan Lucyna
5.
Kopko Anna
9.
Stankiewicz Agnieszka
2.
Kalinowski Krystian
6.
Laszkowska Iwona
10.
Tylman Żaneta
3.
Koncewicz Przemysław
7.
Niedźwiecki Konrad
11.
Wierzbińska Paulina
4.
Kopiczko Karol
8.
Omolecka Joanna
12.
Zalewska Brygida
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Zofia Mioduszewska
1.
Bacewicz Andrzej
7.
Mikielski Mariusz
13.
Poźniak Daniel
2.
Bienio Krzysztof
8.
Milewski Łukasz
14.
Sidor Zuzanna Iwoana
3.
Butkiewicz Paweł
9.
Mulewski Łukasz
15.
Stankiewicz Seweryn
4.
Kalinowski Tomasz
10.
Myszczyński Daniel
16.
Stokłosa Bartłomiej
5.
Kalinowski Wojciech
11.
Orchowski Tomasz
17.
Wróblewski Cezary
6.
Kowalewski Kamil
12.
Pietruszewski Adam
18.
Wykowski Krzysztof
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Stanisław Burzyński
1.
Ambrosiewicz Mariusz
6.
Król Mirosław
11.
Stankiewicz Paweł
2.
Czajkowska Urszula
7.
Morusiewicz Damian
12.
Staśkiewicz Krzysztof
3.
Czokajło Tomasz
8.
Olszewski Karol
13.
Szczawiński Paweł Piotr
4.
Gref Emilia
9.
Sikorski Marcin
 
 
5.
Jaśkiewicz Marcin Adam
10.
Słowiński Wojciech