ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
1.
Boguszewska Beata
10.
Kirejczyk Elżbieta
19.
Safinowski Andrzej
2.
Bokuniewicz Ewa
11.
Kopiczko Bogdan
20.
Samotyho Robert
3.
Bujno Katarzyna
12.
Mucharska Ewa
21.
Sawicki Tomasz
4.
Dąbrowski Andrzej
13.
Patron Małgorzata
22.
Sienkiewicz Zdzisław
5.
Dąbrowski Lech
14.
Perkowski Jerzy
23.
Stankiewicz Jadwiga
6.
Gejzler Zbigniew
15.
Poulakowska Lidia
24.
Święcka Beata
7.
Iwaszko Bożena
16.
Prawdzik Marek
25.
Szumski Bogdan
8.
Janczewska Barbara
17.
Putra Bogusław
26.
Zimnicki Zbigniew
9.
Jurczyk Andrzej
18.
Rowiński Tomasz
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Alina Koncewicz
1.
Barszczewska Alicja
9.
Jermakowicz Sławomir
17.
Moryc Elżbieta
2.
Chmielewski Zbigniew
10.
Kamiński Robert
18.
Nowik Sylwester Jacek
3.
Czereśniak Agnieszka Mariola
11.
Kozłowska Beata Irena
19.
Okrągły Waldemar Wojciech
4.
Drejer Dorota
12.
Kramkowski Zdzisław
20.
Pachucki Alojzy
5.
Felkner Andrzej
13.
Kuźbiel Małgorzata
21.
Selwocka Dorota
6.
Jacewicz Krzysztof
14.
Lach Danuta
22.
Szyłak Jarosław
7.
Jankowska Janina
15.
Łazar Celina
23.
Więcko Bogusława
8.
Januszanis Aldona
16.
Milanowska Ewa
24.
Brozio Krzysztof
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Dąbrowska Irena
5.
Ołów Małgorzata
9.
Szulc Barbara
2.
Harasim Adam
6.
Piekarski Jarosław
10.
Walczyk Edyta
3.
Kochański Krzysztof
7.
Rzodkiewicz Jolanta
11.
Walendzewicz Andrzej
4.
Markowska Ewa
8.
Sokołowska Iwona
12.
Wnukowski Cezary
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr Czesław Halicki
1.
Anusiewicz Antoni
11.
Kamiński Sławomir
21.
Stasińska Marzena
2.
Anuszkiewicz Grzegorz
12.
Kopiczko Anna
22.
Świerzbin Dariusz
3.
Bacewicz Antoni
13.
Kownacka Bożena
23.
Suszyńska Elżbieta
4.
Bobin Witalis
14.
Krzywicka Anna
24.
Szczęsny Piotr
5.
Brozio Arkadiusz
15.
Krzywicka Jolanta
25.
Truszkowska Teresa
6.
Charyton Krzysztof
16.
Jabłoński Mieczysław
26.
Wierzbicki Grzegorz
7.
Chilicki Wojciech
17.
Pojawis Fabian
27.
Więcławska Katarzyna
8.
Dadura Maria
18.
Siewiec Stanisław
28.
Wnukowska Krystyna
9.
Grygo Krzysztof
19.
Skowrońska Krystyna
29.
Zacharewicz Bronisław
10.
Kamińska Anna
20.
Sowul Zdzisław