ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Biedul Stanisława
8.
Kotarska Zofia
15.
Sieńkowski Stanisław
2.
Bronakowska Anna
9.
Kucniewicz Ludmiła
16.
Simson Bolesław
3.
Faltyn Jadwiga
10.
Maksimowska Bronisława
17.
Toczyłowski Stanisław
4.
Jankowski Edward
11.
Masłowska Cecylia
18.
Tyszko Halina
5.
Jankowska Melania
12.
Mojżesz Leopold
19.
Wysocki Marian
6.
Klimaszewski Czesław
13.
Moniuszko Antoni
20.
Zarecki Włodzimierz
7.
Kłoczko Franciszek
14.
Pietrzak Henryka