ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgrTeresa Krukowska
1.
Brodowski Michał
9.
Lisowski Janusz
17.
Topolski Michał
2.
Czuper Paweł
10.
Łelewicz Jacek
18.
Trocki Wojciech
3.
Dąbrowski Piotr
11.
Łosiński Mateusz
19.
Wasilewski Eryk Krystian
4.
Jagłowski Kamil
12.
Palczewski Piotr
20.
Wasilewski Kamil
5.
Klekotko Kamilr
13.
Pretko Łukasz
21.
Wierzbicki Radosław
6.
Kosakowski Piotr
14.
Strękowski Maciej
22.
Wilczewski Jacek
7.
Kozłowski Łukasz
15.
Strzałkowski Kamil
23.
Żukowski Bartłomiej
8.
Krupiński Cezary
16.
Szczesny Paweł
 
 
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr Anna Szymborska
1.
Arciszewska Joanna
4.
Klekotko Marcin
6.
Pawluczyk Sylwia
2.
Ćwikowski Robert
5.
Kubrak Tomasz
7.
Żukowski Łukasz
3.
Galicka Julia
 
 
 
 
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr Anna Szymborska
1.
Korenkiewicz Wojciech
3.
Sturgulewski Jacek
5.
Wasilewska Paulina;
2.
Paciorko Robert
4.
Wasilewska Joanna
6.
Żabicka Edyta
 
 
 
 
 
 
Technikum - zawód technik hotelarstwa
klasa IV H wychowawca mgr Anna Szymborska
1.
Baranowska Marlena
4.
Kazimierska Paulina
7.
Słowikowski Daniel
2.
Chmielewski Daniel
5.
Łukaszewicz Julia
8.
Wasilewski Maciej
3.
Filipowicz Iga
6.
Miłowicka Monika
9.
Żukowska Monika
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż.Jerzy Wysocki
1.
Bubrowska Brygida
7.
Kowalewski Mariusz
13.
Pawłowski Paweł
2.
Czereszewski Piotr
8.
Lewoń Grzegorz
14.
Sabasiński Andrzej
3.
Czyżewski Marcin
9.
Michniewicz Marek
15.
Siemiaszko Kazimierz
4.
Dembski Paweł
10.
Morawski Tomasz
16.
Słomski Bogusław
5.
Grosman Damian
11.
Myszczyński Adrian
17.
Zubrzycki Adam
6.
Kimszal Jacek
12.
Niedźwiecka Marta