ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr inż. Bogusław Mazurkiewicz
1.
Bełbot Artur
8.
Konopko Marek
15.
Rękawek Paweł
2.
Bućko Agnieszka
9.
Krzywicki Mariusz
16.
Romanowski Łukasz
3.
Dobrzyń Paweł
10.
Łapiński Zbigniew
17.
Stankiewicz Rafał
4.
Iwaszko Kamil
11.
Morusiewicz Rafał
18.
Szerel Marek
5.
Januszewicz Tomasz
12.
Naruszewicz Kamil
19.
Uździło Jacek
6.
Klekotko Beata
13.
Paciorko Karol
20.
Uździło Robert
7.
Kłoczko Dorota
14.
Pydych Kamil
 
 
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr inż. Halina Makarska
1.
Brzozowski Rafał
7.
Kotowski Artur
13.
Oleksy Tomasz
2.
Czuper Paweł
8.
Lik Szymon
14.
Olfier Adam
3.
Dębowski Kamil
9.
Matysiewicz Diana
15.
Radziwonowicz Marcin
4.
Doroszkiewicz Magda
10.
Mejcz Agata
16.
Sojko Robert
5.
Dziekoński Sylwester
11.
Milewska Justyna
 
 
6.
Konopko Katarzyna
12.
Oleksy Agnieszka
 
 
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Bojarska Paulina
10.
Kozłowski Szymon
19.
Rutkowski Adrian
2.
Danowska Mariola
11.
Król Arkadiusz
20.
Sidor Damian
3.
Drobiszewska Justyna
12.
Masłowski Grzegorz
21.
Szymczyk Wojciech
4.
Falko Szymon
13.
Michalicki Robert
22.
Wierzbicka Agnieszka
5.
Głowacka Katarzyna
14.
Ołdak Marta
23.
Woliński Radosław
6.
Jeglińska Justyna
15.
Orchowski Andrzej
24.
Woroniecka Monika
7.
Kacprzyk Ewelina
16.
Rakowski Łukasz Jacek
25.
Żukowski Michał
8.
Karaś Aneta Joanna
17.
Romanowska Ewa
 
 
9.
Kaszuba Dorota
18.
Rułkowska Anna
 
 
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr Alina Koncewicz
1.
Baranowska Monika
9.
Mackiewicz Wojciech
17.
Szczerbowski Mariusz
2.
Bogdańska Barbara
10.
Myszczyński Karol
18.
Sztukowski Waldemar
3.
Chalecki Daniel Sławomir
11.
Myszczyński Marcin
19.
Wasilewski Stanisław
4.
Faber Adam
12.
Mentel Grzegorz
20.
Wiszniewski Andrzej
5.
Faber Renata
13.
Nalbach Paweł
21.
Wróblewska Ewa
6.
Górski Leszek
14.
Pieńczykowska Grażyna
22.
Wróblewski Lucjan
7.
Grędziński Kacper
15.
Pietrołaj Krzysztof
 
 
8.
Jaśko Marek Sławomir
16.
Rogożyński Marek
 
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Stanisław Krzywicki
1.
Adamski Przemysław
13.
Gliński Krzysztof
25.
Rudziewicz Dariusz
2.
Boksz Wojciech Stanisław
14.
Grażul Iwona
26.
Sawicki Robert
3.
Boruciński Kamil
15.
Grażul Kamil
27.
Sidorek Ewa
4.
Brozio Jarosław
16.
Haraburda Grzegorz
28.
Sidorek Sebastian
5.
Brozio Marek
17.
Horoszko Karol
29.
Skindzier Jadwiga
6.
Buczyński Piotr
18.
Jasiński Marta
30.
Tarszkiewicz Andrzej
7.
Burzyński Piotr
19.
Kłoczko Anita
31.
Walenda Paweł
8.
Chodorowski Tomasz
20.
Marcinkiewicz Tomasz
32.
Walicki Daniel
9.
Dembowski Piotr
21.
Morusiewicz Szymon
33.
Walicki Paweł
10.
Galicki Grzegorz
22.
Mysiewicz Jacek
34.
Ziarko Jan Józef
11.
Galicki Łukasz
23.
Omilian Mariusz
35.
Ziemiacki Andrzej
12.
Gałańczuk Andrzej
24.
Rółkowski Adam