ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
1.
Ambrosiewicz Maria
9.
Giczewski Mariusz
17.
Matelak Renata
2.
Bielenica Anna
10.
Hryniewicka Anna
18.
Pietrulińska Urszula
3.
Bierdziewski Maciej
11.
Jaroszuk Beata
19.
Sadowska Emilia
4.
Bronakowska Katarzyna
12.
Jeglińska Alicja Anna
20.
Siłkowska Agnieszka
5.
Bujnicki Mariusz
13.
Jegliński Alojzy Rafaf
21.
Szczęsnowicz Łukasz
6.
Burniewicz Renata
14.
Kazimierski Paweł
22.
Walejewski Grzegorz
7.
Czarniecki Szymon
15.
Kochanowska Ewa
23.
Wilczewska Anna
8.
Eksterowicz Eliza
16.
Królczyk Emilia
24.
Wilk Barbara
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr Czesław Halicki
1.
Andruszkiewicz Anna
11.
Jabłońska Monika
21.
Ostrowska Katarzyna
2.
Andryszczyk Mirosława
12.
Kaplińska Ewa
22.
Pietrulińska Anna
3.
Bielecka Edyta
13.
Klimaszewska Aneta
23.
Romatowska Sylwia
4.
Buziewicz Agnieszka
14.
Kopiczko Magdalena
24.
Suchocki Dariusz
5.
Choroszewska Joanna
15.
Krawczuk Urszula
25.
Szyłak Marcin
6.
Cichocka Anna
16.
Krupińska Anna
26.
Trzonek Zuzanna
7.
Czokajło Aneta
17.
Masłowska Agnieszka
27.
Wasilewska Agnieszka
8.
Falko Joanna
18.
Miller Zenon
28.
Wasilewska Monika
9.
Gizelbach Jadwiga
19.
Misterewicz Agnieszka
29.
Wysocka Urszula
10.
Gutowska Mariola
20.
Nowikowski Karol
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Stanisław Burzyński
1.
Bielecka Justyna
11.
Kondracka Mariola
21.
Rusiecka Marta Alicja
2.
Bokuniewicz Radosław
12.
Kotarski Paweł
22.
Serafin Hubert
3.
Brozio Marcin
13.
Kruszniewska Agnieszka
23.
Stankiewicz Monika
4.
Chmielewska Agnieszka
14.
Lotkowski Jarosław
24.
Szymczyk Jolanta
5.
Ćwikowski Rafał
15.
Mieloch Emilia Monika
25.
Wysocka Karolina
6.
Dębska Wioletta
16.
Morusiewicz Anna
26.
Wysocki Karol
7.
Górski Wojciech
17.
Okrągła Kinga Ewa
27.
Zalewska Anna Ludwika
8.
Izbicka Katarzyna
18.
Putra Marzena
28.
Zubowicz Marzena
9.
Janewicz Krzysztof
19.
Rozmysłowicz Artur
 
 
10.
Klimaszewska Anna
20.
Rułkowska Agnieszka
 
 
Zaoczne Technikum Zawodowe
wychowawca mgr inż. Janina Sadowska
1.
Barwicki Karol
11.
Krzywicki Piotr
21.
Rudziewicz Waldemar
2.
Bujnowski Wiesław
12.
Kukliński Zbigniew
22.
Rudziewicz Wojciech
3.
Bułak Rafał
13.
Lutyński Wojciech
23.
Sobolewski Andrzej
4.
Burzyński Jerzy
14.
Łazarski Marek
24.
Skorupa Krzysztof
5.
Carniecka Agnieszka
15.
Makuła Agnieszka
25.
Skowrońska Elżbieta
6.
Drzymkowska Teresa
16.
Naruszewicz Leszek
26.
Stankiewicz Aneta
7.
Gudewicz Robert
17.
Niewulis Teresa
27.
Świtaj Edyta
8.
Jabłoński Grzegorz
18.
Orchowski Mariusz
28.
Wnukowski Przemysław
9.
Kowalewski Piotr
19.
Paulakowska Ewa
29.
Ziarko Bogusław
10.
Krużyk Magdalena
20.
Romanowski Wojciech