ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Arasim Henryka
9.
Palczewska Jadwiga
17.
Sztukowska Zofia
2.
Bartoszewicz Jadwiga
10.
Pawlukowski Bolesław
18.
Wawiórko Zdzisław
3.
Bartoszewicz Wacława
11.
Piekarski Mieczysław
19.
Wilczyńska Maria
4.
Ćwikowski Witold
12.
Rozmysłowicz Piotr
20.
Wołonsewicz Teresa
5.
Galicki Tadeusz
13.
Skrocki Tadeusz
21.
Woźnicka Krystyna
6.
Harasim Edward
14.
Sołtys Adolfa
22.
Żukowski Henryk
7.
Kujałowicz Edward
15.
Stanulewicz Józef
 
 
8.
Milanowski Stanisław
16.
Świątkowska Jadwiga