ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
klasa V A wychowawca mgr inż. Bogusław Mazurkiewicz
1.
Bagan Justyna
9.
Koniecko Karol
17.
Modzelewski Janusz
2.
Czuper Agnieszka Joanna
10.
Kotarska Urszula
18.
Morusiewicz Anna
3.
Daraszkiewicz Elżbieta
11.
Leszczyński Marcin
19.
Romatowski Marcin
4.
Dąbrowska Ewa
12.
Łosińska Monika
20.
Romotowska Kamila
5.
Dobrzyń Marcin
13.
Magiera Piotr Paweł
21.
Ropelewska Marta
6.
Grochowski Jaromir
14.
Malesiński Szymon
22.
Sadowska Agnieszka
7.
Grzyb Maciej
15.
Masłowska Emilia
23.
Stankiewicz Rafał
8.
Kielch Beata
16.
Masłowski Tomasz
24.
Ulikowska Danuta
klasa V B wychowawca mgr Teresa Krukowska
1.
Bronakowski Karol
8.
Kasprzyk Maciej
15.
Serejko Katarzyna
2.
Cieśluk Barbara
9.
Kłoczko Kamil
16.
Topolska Joanna
3.
Dawidejt Emil Marek
10.
Kowalewska Dorota
17.
Topolski Bartłomiej
4.
Duba Anna
11.
Leśniewski Artur
18.
Wasilewska Agnieszka
5.
Galicka Joanna
12.
Lis Justyna
19.
Wysocki Paweł
6.
Grędziński Michał
13.
Łaskowska Renata
20.
Zawadzki Daniel
7.
Jasińska Agnieszka
14.
Matecka Agnieszka
21.
Żukowska Katarzyna
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr Marzena Kamińska-Kopiczko
1.
Bagińska Jowita
11.
Grzyb Tomasz Rafał
21.
Nalbach Aneta
2.
Bielecka Iwona
12.
Jabłońska Magda
22.
Nowakowski Przemysław
3.
Cimochowska Zofia
13.
Kamińska Maria
23.
Orchowski Marcin
4.
Dąbrowska Joanna
14.
Kapuściński Marcin
24.
Paszkowska Marta
5.
Dobrzyń Edyta
15.
Kazimierska Monika
25.
Piotrowski Szymon
6.
Dragunajtys Wioleta
16.
Klekotko Marta
26.
Prasał Przemysław
7.
Galicki Robert
17.
Komorowska Urszula
27.
Puczyłowski Paweł
8.
Giczewska Zofia
18.
Mazgaj Sylwia
28.
Sidor Marta
9.
Górska Anna
19.
Mieruńska Agata
29.
Szyperek Dorota
10.
Górski Piotr
20.
Mucharski Emil
30.
Zalewska Anna