ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
kl. V A wychowawca mgr inż. Taisa Wasilewska
1.
Andruszkiewicz Elżbieta
12.
Jegliński Jan
23.
Ołów Alina
2.
Barszczewski Jakub
13.
Jurewicz Andrzej
24.
Omalecki Józef
3.
Bronakowska Mariola
14.
Kompiewska Wiesława
25.
Paszkowska Anna
4.
Bubrowski Jan
15.
Kosińska Jadwiga
26.
Piekarska Krystyna
5.
Bućko Helena
16.
Kozicz Irena
27.
Polonis Teresa
6.
Chlebus Alicja
17.
Kucharczyk Stanisław
28.
Sawicka Teresa
7.
Domalewska Zofia
18.
Kwiatkowski Albin
29.
Strękowska Anna
8.
Durtan Teresa
19.
Liziewska Stanisława
30.
Stupak Bogusław
9.
Filipowicz Marek
20.
Matuszewski Sławomir
31.
Sulkiewicz Alicja
10.
Golub Marcin
21.
Morusiewicz Krzysztof
32.
Zarzecki Andrzej
11.
Imko Halina
22.
Olfier Anna
33.
Zdanio Anna
kl. V B wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
1.
Andryszczyk Jarosław
11.
Kłoczko Mirosław
21.
Prawdzik Krystyna
2.
Ceckowski Józef
12.
Koper Grażyna
22.
Sienkiewicz Jarosław
3.
Chalecka Alicja
13.
Kotarski Andrzej
23.
Słowikowski Piotr
4.
Czereszewska Jadwiga
14.
Krajewska Renata
24.
Subota Grażyna
5.
Glińska Janina
15.
Lotkowski Wojciech
25.
Szczerbowska Mirosława
6.
Górska Teresa
16.
Motuk Maria
26.
Wronko Alicja
7.
Gramacki Krzysztof
17.
Murawska Teresa
27.
Zielińska Bożena
8.
Gutkowska Elżbieta
18.
Ostrowski Tomasz
28.
Ziniewicz Maria
9.
Jakubanis Anna
19.
Pawłowicz Zdzisław
29.
Żukowski Romuald
10.
Kapla Krystyna
20.
Piotrowski Jarosław
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Leszek Rutkiewicz
1.
Chodkiewicz Tadeusz
7.
Jaśkiewicz Irena
13.
Rzodkiewicz Teresa
2.
Cieśluk Małgorzata
8.
Józefowicz Bożena
14.
Szeszko Henryka
3.
Cudnowska Grażyna
9.
Kisielewski Krzysztof
15.
Wilczyńska Danuta
4.
Czulewicz Józef
10.
Kozakiewicz Teresa
16.
Wiliwis Lucyna
5.
Danielewicz Krystyna
11.
Okrągły Piotr
17.
Wiktoruk Wiktor
6.
Frąckiewicz Bogumił
12.
Piotrowska Marianna
 
 
Policealne Studium Zawodowe
opiekun mgr inż. Czesław Zyskowski
1.
Aleksandrowicz Dorota
4.
Grablewska Wiesława
7.
Podziewski Wojciech
2.
Chomicz Barbara
5.
Kosakowska Wiesława
8.
Radzewicz Wiesława
3.
Czapkiewicz Krystyna
6.
Namiotko Zuzanna
9.
Stefanowicz Witold
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca Maria Kosewska
1.
Barszczewski Bogdan
11.
Jagłowski Adam
21.
Obuchowska Adela
2.
Bożewicz Kazimierz
12.
Jankowska Jolanta
22.
Olszewski Andrzej
3.
Brozio Arkadiusz
13.
Kulbacki Leszek
23.
Pachucki Adam
4.
Cimochowski Adam
14.
Leśniewska Maria
24.
Pupel Małgorzata
5.
Czarniecka Małgorzata
15.
Łejmel Elżbieta
25.
Rusiecki Jarosław
6.
Duba Wiesław
16.
Maciejewski Marek
26.
Staniszewski Leszek
7.
Gołębicki Janusz
17.
Malinowska Zofia
27.
Szymczyk Wiesława
8.
Grędziński Jerzy
18.
Masłowska Barbara
28.
Tomczyk Anna
9.
Gutowska Dorota
19.
Milanowski Jerzy
29.
Topolska Danuta
10.
Jacewicz Joanna
20.
Niedżwiecki Grzegorz
30.
Woronowicz Bożena
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI K opiekun mgr Czesław Halicki
1.
Danilczyk Antoni
9.
Krajewska Helena
17.
Polkowska Renata
2.
Daniłowicz Krzysztof
10.
Kuczyńska Maria
18.
Bartoszewicz Henryk
3.
Dąbrowski Józef
11.
Miklaszewicz Ryszard
19.
Selwent Teresa
4.
Faszcza Małgorzata
12.
Ostrowski Bronisław
20.
Sienkiewicz Elżbieta
5.
Filipowicz Danuta
13.
Ostrowski Wiesław
21.
Szczęsnowicz Anna
6.
Halicka Dorota
14.
Pretko Irena
22.
Świacki Andrzej
7.
Karłowicz Janusz
15.
Prusko Stanisław
23.
Wnukowska Teresa
8.
Kowalska Wanda
16.
Raczkowska Daniela
 
 
sem. VI L opiekun mgr Czesław Halicki
1.
Bołtrukanis Witold
9.
Olszewska Elżbieta
17.
Wiszyński Marek
2.
Dombrowska Danuta
10.
Olszewska Irena
18.
Twardowski Henryk
3.
Fidrych Marianna
11.
Pachucka Stanisława
19.
Ziarko Teresa
4.
Kalinowska Elżbieta
12.
Popko Tadeusz
20.
Zysko Halina
5.
Karbowski Józef
13.
Pieloch Janina
21.
Żukowski Wojciech
6.
Klukowski Antoni
14.
Pieślak Helena
22.
Sztukowski Aleksander
7.
Laszkowska Teresa
15.
Siedlecka Cecylia
23.
Jurewicz Danuta
8.
Milewski Krzysztof
16.
Wasilewski Konstanty
 
 
sem. VI M opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Adamczewska Jadwiga
10.
Kacprzyk Marian
19.
Raszkiewicz Anna
2.
Bronakowski Waldemar
11.
Kutyło Jadwiga
20.
Terlecka Barbara
3.
Chmielewska Leokadia
12.
Liszewska Barbara
21.
Tomczyk Marta
4.
Chilicki Tomasz
13.
Liszewski Tomasz
22.
Zawadzka Wiesława
5.
Galejner Janina
14.
Mazurkiewicz Pelagia
23.
Faber Helena
6.
Grabek Zdzisław
15.
Murzyn Lucyna
24.
Buczyńska Teresa
7.
Grabowski Zygmunt
16.
Niebrzydowska Alicja
25.
Bogdan Halina
8.
Grudkowska Mirosława
17.
Pruszyński Tadeusz
26.
Trochim Maria
9.
Jabłoński Stanisław
18.
Roszkowska Anna
27.
Narkiewicz Janina