ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż. Janusz Mendzin
1.
Bagan Jadwiga
15.
Królak Janiana
29.
Sieńkowska Teresa
2.
Boksz Halina
16.
Kuprewicz Danuta
30.
Skowron Maria
3.
Bokuniewicz Teresa
17.
Kurewicz Tadeusz
31.
Sowulewska Alicja
4.
Bubrowska Barbara
18.
Leszczyńska Lucyna
32.
Stasiński Mirosław
5.
Czapla Wiesław
19.
Lewoń Marianna
33.
Strękowski Krzysztof
6.
Dyczewska Teresa
20.
Mackiewicz Barbara
34.
Sulima Maria
7.
Dziemian Tadeusz
21.
Manalis Marek
35.
Syperek Bogusława
8.
Fejfer Maria
22.
Matysewicz Marek
36.
Urbanowicz Halina
9.
Fernec Danuta
23.
Mazgaj Alfred
37.
Walendzewicz Zbigniew
10.
Górski Wojciech
24.
Niedźwiecka Henryka
38.
Waraksa Teresa
11.
Kisiel Stanisław
25.
Ogórkis Józef
39.
Wiatrzyk Celina
12.
Kisłowski Jan
26.
Pilecki Bogdan
40.
Ziarko Ryszard
13.
Koniecko Bozena
27.
Rosowski Ryszard
41.
Zubowicz Maria
14.
Kowalik Mirosław
28.
Rydzewski Henryk
42.
Żukowski Wojciech
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III A wychowawca mgr inż. Bożena Kulikowska
1.
Bacewicz Grzegorz
13.
Kłoczko Jan
25.
Namiotko Maria
2.
Bagińska Teresa
14.
Konopko Irena
26.
Naruszewicz Jan
3.
Chalecka Teresa
15.
Koncewicz Zofia
27.
Puczyłowska Anna
4.
Celiński Henryk
16.
Kondratowicz Teresa
28.
Romanowska Irena
5.
Decyk Krystyna
17.
Kosiński Adam
29.
Sobolewski Jan
6.
Domel Marianna
18.
Kotowski Jerzy
30.
Taraszkiewicz Bogdan
7.
Domoradzka Maria
19.
Kujałowicz Bożena
31.
Uździło Józef
8.
Godlewska Teresa
20.
Liziewska Teresa
32.
Walencewicz Krzysztof
9.
Jurewicz Józef
21.
Makowska Janiana
33.
Waluk Eugenia
10.
Karolczuk Maria
22.
Milanowska Zofia
34.
Zubowicz Bogusława
11.
Karwowska Janiana
23.
Masiewicz Barbara
35.
Żukowska Jrena
12.
Klekotko Jadwiga
24.
Mikołajczyk Jolanta
 
 
kl. III B wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
1.
Bekier Jadwiga
13.
Kozłowska Danuta
25.
Szarkowski Bogusław
2.
Bernatowicz Halina
14.
Krzesicki Jan
26.
Tesko Irena
3.
Chlebus Teresa
15.
Krzykwa Jadwiga
27.
Trochim Bożena
4.
Ciepła Barbara
16.
Kulbacka Maria
28.
Uradziński Andrzej
5.
Drobiszewska Wiesława
17.
Kulbacki Jan
29.
Wasilewski Jan
6.
Giczewska Teresa
18.
Letkiewicz Irena
30.
Waszczeniuk Teresa
7.
Grochowska Wiesława
19.
Maciejewski Zdzisław
31.
Wikarska Teresa
8.
Jurewicz Andrzej
20.
Naruszewicz Jan
32.
Wróbel Ewa
9.
Jurgielewicz Janina
21.
Olszewski Józef
33.
Zacharewicz Danuta
10.
Kłosowska Bogusława
22.
Piwowarczyk Wanda
34.
Zawadzki Andrzej
11.
Koncewicz Teresa
23.
Prawdzik Teresa
35.
Zielińska Elżbieta
12.
Kosk Maria
24.
Skrocka Agata
36.
Zimiński Edward
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
1.
Andruszkiewicz Teresa
12.
Kurowicka Maria
23.
Sobolewska Barbara
2.
Atkiewicz Teresa
13.
Lach Jacek
24.
Sidor Jacek
3.
Błyszczek Teresa
14.
Łoszewska Dorota
25.
Sieńko Krystyna
4.
Drobiszewski Ryszard
15.
Milewska Gertruda
26.
Szamruchiewicz Krystyna
5.
Galicka Izabela
16.
Murawska Maria
27.
Tarwel Stanisław
6.
Grabowska Grażyna
17.
Paulukanis Zenon
28.
Twarogowska Bożena
7.
Gugnowska Alberta
18.
Prostko Marek
29.
Wasilewski Mirosław
8.
Iwanowski Kazimierz
19.
Putra Jan
30.
Wasilewska Teresa
9.
Jabłoński Wiesław
20.
Romanowska Krystyna
31.
Wiatrzyk Grażyna
10.
Kowalewska Halina
21.
Sobolewska Teresa
32.
Żero Barbara
11.
Kozłowska Małgorzata
22.
Skowron Danuta
33.
Maksimowicz Jrosław