ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr inż.Bogusław Mazurkiewicz
.
1.
Bartoszewicz Maciej
10.
Karaś Dariusz Waldemar
19.
Prusko Rafał
2.
Borowy Lucjan
11.
Komorowski Krzysztof Jakub
20.
Puniszkis Karol
3.
Brzezicki Rafał
12.
Kondracki Rafał
21.
Reczko Rafał
4.
Górski Juliusz
13.
Kotarski Mariusz
22.
Romanowski Tomasz
5.
Gabryś Rafał
14.
Laszkowski Sebastian
23.
Rułkowski Adam
6.
Jasionowska Magdalena
15.
Majewski Arkadiusz
24.
Topolski Rafał
7.
Jarmołowicz Maciej
16.
Milanowski Paweł
25.
Tylman Adam
8.
Jurewicz Wojciech
17.
Milewski Janusz
26.
Wiszniewska Katarzyna
9.
Kalinowski Mateusz
18.
Olenkiewicz Kamil
 
 
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca inż. Ewa Kłoczko
1.
Gładkowski Paweł
3.
Łukaszczuk Kinga
5.
Słabińska Agnieszka
2.
Kaszuba Kinga
4.
Pieńczykowska Patrycja
6.
Zagórska Katarzyna
Technikum - zawód technik hotelarstwa
klasa IV H wychowawca inż. Ewa Kłoczko
1.
Jankowska Agnieszka
6.
Matwiejczyk Ewa
11.
Skokowska Martyna
2.
Kowalewska Sylwia
7.
Paszkiewicz Aleksandra
12.
Szyszkowska Urszula
3.
Kozłowska Weronika
8.
Pawluczyk Marta
13.
Wierzbicka Urszula
4.
Łapińska Anna
9.
Pieńczykowska Magda
14.
Żywalewska Agnieszka
5.
Maksimowska Urszula
10.
Pretko Żaneta
 
 
Technikum dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
1.
Andruszkiewicz Michał
9.
Klekotko Patryk
17.
Romanowski Adam
2.
Buczkowski Krzysztof
10.
Łaskowski Sławomir
18.
Sikora Krzysztof
3.
Drejer Danel
11.
Łempio Jarosław
19.
Szyperek Marcin
4.
Dziądziak Jarosław
12.
Mikucki Adam
20.
Walendzewicz Karol Jan
5.
Gajewski Dariusz
13.
Oleksy Tomasz
21.
Zalewska Beata
6.
Gondek Mateusz
14.
Olszewski Marcin
22.
Zapolska Agnieszka Grażyna
7.
Karaś Marzena
15.
Olszewski Piotr
23.
Zarzecki Kamil
8.
Kuczyński Grzegorz
16.
Putra Grzegorz
24.
Kotarski Mariusz
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik weterynarii
opiekun mgr inż. Halina Makarska
1.
Bednarko Mariusz
8.
Ładocha Michał
15.
Rusiłowski Dariusz
2.
Brodowska Natalia
9.
Łapszys Krzysztof Józef
16.
Smoleński Mateusz
3.
Bubrowski Hubert
10.
Mitros Ewa
17.
Twardowska Agnieszka
4.
Czokajło Tomasz
11.
Mitros Tomasz
18.
Zielińska Dorota Anna
5.
Kaplińska Monika
12.
Niedźwiecki Konrad
19.
Korzecka Dorota
6.
Karaś Anna
13.
Paulakowska Katarzyna
20.
Iwaszko Artur
7.
Klekotko Katarzyn
14.
Piętko Krzysztof
 
 
Kurs kwalifikacyjny R. 3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
opiekun mgr inż. Barbara Sidor
1.
Andzulewicz Radosław Arek
12.
Matyka Adam Piotr
23.
Uklejewski Marek
2.
Chmielewski Marcin
13.
Milewski Paweł
24.
Walicki Janusz
3.
Danowski Łukasz
14.
Naruszewicz Eryk
25.
Zyskowski Rafał
4.
Gorlewski Bartosz
15.
Orchowska Ewelina
26.
Kisłowski Grzegorz Karol
5.
Konopko Mateusz
16.
Orłowski Patryk
27.
Górski Patryk
6.
Kopyczyński Krzysztof
17.
Podbielski Damian
28.
Żukowski Paweł
7.
Kowalewski Kamil
18.
Poniszko Artur
29.
Jurewicz Radosław
8.
Kowalewski Mateusz
19.
Ruducan Krzysztof
30.
Siękowski Kamil
9.
Kulik Agnieszka
20.
Senda Joanna
31
Łozowski Krzysztof
10.
Kulik Emilia
21.
Sienkiewicz Aleksandra
 
 
11.
Laskowski Daniel
22.
Skowroński Marcin
 
 
Kurs kwalifikacyjny R. 16 – Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
opiekun mgr inż. Jadwiga Ołdakowska
1.
Andrzejuk Anna
15.
Konopko Mateusz
29.
Paulakowski Łukasz
2.
Andzulewicz Arek Radosław
16.
Kopiczko Adam
30.
Polkowski Paweł
3.
Arciszewski Łukasz
17.
Kopyczyński Krzysztof
31.
Poniszko Artur
4.
Chmielewski Marcin
18.
Kowalewski Mateusz
32.
Ruducan Krzysztof
5.
Danowski Łukasz
19.
Kowalewski Kamil
33.
Senda Joanna
6.
Drażba Daniel
20.
Kulik Agnieszka
34.
Siękowski Sebastian
7.
Dziądziak Adam
21.
Kulik Emilia
35.
Sieńko Józef Marek
8.
Faszcza Łukasz
22.
Laskowski Daniel
36.
Siękowski Kamil
9.
Filipowski Dawid
23.
Łowczyński Szymon
37
Siękowski Marcin
10.
Gorlewski Bartosz
24.
Łozowski Krzysztof
38.
Skowroński Marcin
11.
Gorlewski Piotr
25.
Miller Dariusz
39.
Uklejewski Marek
12.
Górski Patryk
26.
Mioduszewski Rafał
40.
Wróblewski Artur
13.
Grędziński Maciej
27.
Naruszewicz Eryk
41.
Zyskowski Rafał
14.
Jasiński Paweł
28.
Orłowski Patryk