ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia
1.
Andrzejczyk Tadeusz
17.
Męczkowski Romuald
33.
Sokołowski Antoni
2.
Andrzejczyk Wacław
18.
Mikulski Witold
34.
Słomianko Janina
3.
Andryszewska Halina
19.
Moniuszko Stanisław
35.
Wawiórko Honorata
4.
Bagińska Halina
20.
Niedzielko Edmund
36.
Zapolski Władysław
5.
Dąbrowska Irena
21.
Narewski Aleksander
37.
Żdanuk Franciszek
6.
Dobrowolski Bernard
22.
Okulanis Tadeusz
38.
Zyskowski Czesław
7.
Homan Antoni
23.
Oleksy Irena
39.
Maciorowski Zdzisław
8.
Konopko Franciszek
24.
Olszewska Jadwiga
40.
Malinowska Leokadia
9.
Konopko Jan
25.
Ostrowski Antoni
41.
Milewska Irena
10.
Kolenda Franciszek
26.
Piekutowski Edward
42.
Nejfeld Tadeusz
11.
Kotarska Wanda
27.
Popowski Edward
43.
Turowski Władysław
12.
Kuczyński Włodzimierz
28.
Popowska Helena
44.
Fadrowska Halina
13.
Leonówna Anna
29.
Putra Irena
45.
Wejszyńska Cecylia
14.
Jagłowski Mieczysław
30.
Rowińska Zenona
46.
Putra Romuald
15.
Janczelewski Ryszard
31.
Rozmysłowicz Mirosław
47.
Szyłak Lucjan
16.
Mozelewska Jadwiga
32.
Siemion Edward
48.
Kacprzyk Mieczysław