ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Bartoszewicz Władysław
8.
Kotarska Zofia
15.
Rawa Jerzy
2.
Butkiewicz Mieczysław
9.
Lipiński Ryszard
16.
Siemienkiewicz Helena
3.
Byner Tadeusz
10.
Milewski Mieczysław
17.
Sokołowski Józef
4.
Dąbrowski Ryszard
11.
Niewiarowski Lucjan
18.
Szarejko Tadeusz
5.
Dorf Ryszard
12.
Parafinowicz Ryszard
19.
Sztramko Lech
6.
Kamiński Stanisław
13.
Poniatowska Irena
20.
Trzasko Wincenty
7.
Konopko Teresa
14.
Prawdzik Maria
21.
Ulezło Zuzanna
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
wychowawca Teresa Chrzanowska
1.
Bekisz Eugenia
5.
Koprowicz Anna
9.
Łapińska Jadwiga
2.
Bujno Balbina
6.
Karpiej Eugenia
10.
Tryniszewska Stanisława
3.
Cichocka Teresa
7.
Marcińczyk Maria
11.
Piasecka Jadwiga
4.
Krzywicka Teresa
8.
Milewska Teresa
12.
Pliszko Genowefa