ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
1.
Bartoszewicz Wioletta
10.
Kuźma Iwona
19.
Skorupski Konrad
2.
Biernacik Anita
11.
Majchrowska Agnieszka
20.
Strękowska Iwona
3.
Dermont Izabela
12.
Mierzejewska Teresa
21.
Szumski Mariusz
4.
Galińska Aneta
13.
Milanowski Waldemar
22.
Świerzbin Renata
5.
Jabłoński Andrzej
14.
Olszewska Jolanta
23.
Truszkowska Małgorzata
6.
Kamińska Regina
15.
Raszkiewicz Tomasz
24.
Twardowska Zuzanna
7.
Kolenda Andrzej
16.
Rydzewska Alicja
25.
Ulikowska Irena
8.
Kopiczko Aneta
17.
Safinowski Jacek
26.
Wojnowska Iwona
9.
Kopiczko Lucyna
18.
Sienkiewicz Krzysztof
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Andrzejak Jarosław
11.
Janewicz Adam
21.
Stankiewicz Katarzyna
2.
Anuszkiewicz Barbara
12.
Karaś Anna
22.
Staszewska Dorota
3.
Bartoszewicz Marian
13.
Kiejko Sławomir
23.
Sznejder Jolanta
4.
Bielenica Andrzej
14.
Koronkiewicz Elżbieta
24.
Szoka Sylwia
5.
Bronakowska Dorota
15.
Kozikowski Wojciech
25.
Twardowski Tomasz
6.
Brzostowska Dorota
16.
Markowski Mariusz
26.
Ułanowicz Marek
7.
Budnik Sławomir
17.
Matulewicz Barbara
27.
Wróblewska Teresa
8.
Dąbrowska Alicja
18.
Okrągła Barbara
28.
Zaręba Elżbieta
9.
Giczewska Teresa
19.
Rawinis Piotr
 
 
10.
Gorlo Małgorzata
20.
Sienkiewicz Janusz
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Józef Gryziewicz
1.
ndruszkiewicz Teresa
9.
Falko Wojciech
17.
Miller Katarzyna
2.
Andryszczyk Agnieszka
10.
Gabruś Arkadiusz
18.
Naruszewicz Alicja
3.
Bagan Jerzy
11.
Giedrojć Małgorzata
19.
Okoniewska Agnieszka
4.
Chartuniewicz Ewa
12.
Głowacka Katarzyna
20.
Okrągły Tomasz
5.
Chmielewska Anna
13.
Górna Alina
21.
Urbanowicz Katarzyna
6.
Czuper Jarosław
14.
Harasim Sławomir
22.
Uździło Marianna
7.
Dobrzyń Paweł
15.
Kłoczko Iwona
23.
Wojciechowski Wojciech
8.
Drażba Grzegorz
16.
Korenkiewicz Paweł
24.
Zaręba Marzanna
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr inż. Janina Sadowska
1.
Dobkowski Marek
6.
Klidzio Janusz
11.
Romanowski Bogusław
2.
Grzędziński Grzegorz
7.
Kowalewski Mirosław
12.
Selwent Marzena
3.
Hećman Andrzej
8.
Krawczuk Lech
13.
Serafin Alina
4.
Jurkiewicz Tomasz
9.
Lisowski Krzysztof
14.
Walicki Leszek
5.
Karpińska Anna
10.
Polens Wojciech
15.
Żylińska Teresa