ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Bednarski Stanisław
10.
Jankowski Feliks
19.
Rusiecka Alicja
2.
Ćwikowska Halina
11.
Jurgielanis Eugenia
20.
Rutkowska Petronela
3.
Giczewska Irena
12.
Karaś Felicja
21.
Rzodkiewicz Marian
4.
Giczewska Zofia
13.
Karaś Henryk
22.
Sieńkowski Alfred
5.
Godlewska Alicja
14.
Kierklo Henryk
23.
Sulewska Irena
6.
Górska Halina
15.
Krzywicka Halina
24.
Urbanowicz Wojciech
7.
Górska Łucja
16.
Kułakowski Mirosław
25.
Wasilewska Czesława
8.
Górska Wanda
17.
Kuprewicz Witold
 
 
9.
Jasińska Leonarda
18.
Nieradko Hanna