ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Halina Kaźmierczyk
1.
Andrulewicz Wiesław
10.
Giczewska Zofia
19.
Moryc Halina
2.
Borowa Sławomira
11.
Harasim Roman
20.
Okuniewska Zofia
3.
Buraczewska Celina
12.
Kapuściak Elżbieta
21.
Pietruszkiewicz Henryk
4.
Dąbrowska Danuta
13.
Kapuściak Grzegorz
22.
Piotrowski Henryk
5.
Dąbrowska Irena
14.
Kilewska Jadwiga
23.
Rydzewski Ryszard
6.
Dojnikowski Aleksander
15.
Kotarska Alicja
24.
Szulc Marian
7.
Dobkowska Jadwiga
16.
Kierzkowska Halina
25.
Trochim Ryszard
8.
Frąckiewicz Anna
17.
Kuklewicz Eugeniusz
26.
Zabłocka Halina
9.
Gugnowska Anna
18.
Łobik Danuta
27.
Zakrzewska Jadwiga
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
wychowawca Teresa Chrzanowska
1.
Baranowska Danuta
8.
Król Jadwiga
15.
Moniuszko Maria
2.
Baranowska Krystyna
9.
Klimaszewska Anna
16.
Piechowska Lucyna
3.
Baranowska Henryka
10.
Kotowska Regina
17.
Rutkowska Danuta
4.
Dworak Stanisława
11.
Kościuk Halina
18.
Sauć Honorata
5.
Dziemiach Stanisława
12.
Lipska Danuta
19.
Sobolewska Maria
6.
Dmochowska Aldona
13.
Markowska Anna
20.
Sokołowska Aleksandra
7.
Iwaszko Maria
14.
Milewska Krystyna
21.
Żdanuk Helena