ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż. Antoni Staranowicz
1.
Bagiński Jan
9.
Jasionowska Halina
17.
Moś Tadeusz
2.
Burzyński Stanisław
10.
Juchniewicz Jolanta
18.
Niemyjska Stanisława
3.
Cieśluk Teresa
11.
Kazimierska Alicja
19.
Prawdzik Stefan
4.
Cimochowska Halina
12.
Kubrak Bernarda
20.
Sienica Stanisława
5.
Frąckiewicz Zygmunt
13.
Lipiński Stanisław
21.
Sienkiewicz Edmund
6.
Giczewska Zofia
14.
Mancewicz Kazimierz
22.
Sobuń Radysława
7.
Gwiazdowski Józef
15.
Masłowski Jerzy
23.
Zieliński Wincenty
8.
Hołubowski Jerzy
16.
Mikulski Tomasz