ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
kl. V A wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
1.
Basałaj Lucyna
11.
Karpowicz Halina
21.
Słowikowska Brigida
2.
Bernatowicz Marianna
12.
Koper Jerzy
22.
Stankiewicz Jolanta
3.
Bobrowska Alicja
13.
Kulbacka Alicja
23.
Sztukowska Alicja
4.
Brozio Janusz
14.
Kulbacki Wiesław
24.
Szymański Andrzej
5.
Ćwikowska Dorota
15.
Kłoczko Zenon
25.
Wąziewski Marek
6.
Ćwikowski Jan
16.
Klimaszewski Grzegorz
26.
Woroniecka Jadwiga
7.
Harasim Grażyna
17.
Masłowski Ryszard
27.
Zielepuza Grażyna
8.
Jabłoński Bogdan
18.
Milewska Luctna
28.
Żenda Krystyna
9.
Jasionowska Małgorzata
19.
Prusko Leszek
29.
Żukowska Katarzyna
10.
Karbowski Janusz
20.
Radzewicz Janusz
 
 
kl. V B wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
1.
Bujnowska Jadwiga
7.
Kalinowska Krystyna
13.
Pijanowski Jerzy
2.
Bujnowski Wiesław
8.
Karaś Halina
14.
Puczyłowski Tomasz
3.
Doliwa Anna
9.
Marcinkiewicz Bogdan
15.
Sobota Bożena
4.
Drażba Teresa
10.
Matyszkiel Anna
16.
Topolska Barbara
5.
Janczewski Cezary
11.
Murawko Małgorzata
17.
Truszkowska Renata
6.
Jurewicz Danuta
12.
Pietrewicz Maciej
18.
Warsiewicz Anna
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Albowicz Krystyna
10.
Kowalik Łucja
19.
Szczęsny Ludwik
2.
Bartoszewicz Teresa
11.
Lalko Bożena
20.
Wałuszko Anna
3.
Borodziuk Zofia
12.
Łaskowska Wiesława
21.
Wasilewska Anna
4.
Cieślukowska Marzena
13.
Malinowski Bogusław
22.
Woroniecka Anna
5.
Ćwikowska Grażyna
14.
Michna Ewa
23.
Zarzecka Danuta
6.
Hołdyńska Małgorzata
15.
Nieszczerzewska Teresa
24.
Zyskowska Alicja
7.
Jagłowska Dorota
16.
Popiel Krystyna
25.
Żurawski Jacek
8.
Kamińska Teresa
17.
Purwin Marta
 
 
9.
Kiełczewska Cecylia
18.
Stroczkowska Jadwiga
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Teresa Krukowska
1.
Baluta Anna
11.
Lotko Barbara
21.
Siedlecka Ewa
2.
Cebeliński Jacek
12.
Morusiewicz Jolanta
22.
Sowul Wiesław
3.
Dzienisiewicz Jadwiga
13.
Myszczyńska Barbara
23.
Suchocka Alicja
4.
Dziondziakowski Mieczysław
14.
Myszkiewicz Dorota
24.
Sujata Urszula
5.
Galicka Lucyna
15.
Narolewska Jolanta
25.
Sznurkowski Marek
6.
Hońko Marek
16.
Opanowska Anna
26.
Sztomber Marzena
7.
Iwanowski Wiesław
17.
Połubińska Danuta
27.
Truszkowska Barbara
8.
Kosakowska Maria
18.
Rytwińska Dorota
28.
Warsiewicz Andrzej
9.
Kowalewska Bożena
19.
Sadowska Maria
 
 
10.
Krzyżewska Iwona
20.
Sawicka Lucyna
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI N opiekun mgr inż. Janina Sadowska
1.
Aleksandrowicz Piotr
15.
Giełażewski Henryk
29.
Stasiukiewicz Bożena
2.
Barszczewski Bogusław
16.
Krysztofik Stanisław
30.
Śliwińska Lucyna
3.
Barszczewska Elżbieta
17.
Konikowska Anna
31.
Szeszko Krzysztow
4.
Barszczewska Elżbieta
18.
Masłowska Elżbieta
32.
Tyczkowska Zofia
5.
Bielecki Bogusław
19.
Murawski Jan
33.
Walendzewicz Halina
6.
Bydelska Elżbieta
20.
Olszewska Dorota
34.
Wasilewski Waldemar
7.
Brzozowska Teresa
21.
Ołów Piotr
35.
Wysocki Adam
8.
Chmielewski Marian
22.
Pogorzelski Jerzy
36.
Winkler Krystyna
9.
Chodkiewicz Jan
23.
Putra Teresa
37.
Wojciulewicz Elżbieta
10.
Chodkiewicz Stanisław
24.
Rabcewicz Irena
38.
Woroniecka Wanda
11.
Daniłowicz Marian
25.
Saskow Dorota
39.
Zubrzycki Jan
12.
Dzienisiewicz Halina
26.
Saskow Lucyna
40.
Sznipko Zdzisław
13.
Dąbrowski Jacek
27.
Skowroński Andrzej
 
 
14.
Grela Stanisław
28.
Sosnowska Daniela
 
 
Zaoczne Policealne Studium Zawodowe
opiekun mgr inż. Janina Sadowska
1.
Jagłowska Bożena
4.
Bartosiewicz Zofia
7.
Wasilewska Marianna
2.
Krukowska Ewa
5.
Rudzewicz Stanisław
8.
Zackiewicz Teresa
3.
Kuzyk Jan
6.
Słowikowska Bożena