ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż. Wiktor Wiatrzyk
1.
Buczyńska Wanda
13.
Karwowski Zenon
25.
Rutkowska Halina
2.
Cieśluk Halina
14.
Kopiczko Jan
26.
Sadowski Marian
3.
Dąbrowska Halina
15.
Kopiczko Zygmunt
27.
Sienica Andrzej
4.
Giczewska Teresa
16.
Kozioł Wanda
28.
Siłkowska Helena
5.
Gugnowska Jadwiga
17.
Kuklewicz Danuta
29.
Staranowicz Jerzy
6.
Górski Jan
18.
Kramkowska Halina
30.
Szarejko Regina
7.
Grochowska Barbara
19.
Malinowska Elżbieta
31.
Ulikowski Wiesław
8.
Jabłońska Teresa
20.
Markowski Jerzy
32.
Wyszko Stanisław
9.
Jaśko Cecylia
21.
Okuniewski Czesław
33.
Zielińska Teodozja
10.
Jakubowska Regina
22.
Paczyńska Irena
34.
Żywotek Wiesław
11.
Karaś Krystyna
23.
Radajewski Marek
 
 
12.
Kazimierska Regina
24.
Renowicki Władysław
 
 
Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż. Antoni Staranowicz
1.
Bolewski Piotr
9.
Kleszczewska Eugenia
17.
Pomian Wacław
2.
Cieśluk Tadeusz
10.
Klimko Honorata
18.
Rycewicz Jerzy
3.
Filipowicz Renata
11.
Kryszczuk Bogdan
19.
Sauć Honorata
4.
Grabowska Barbara
12.
Kuczmierowski Marek
20.
Sieklicki Marian
5.
Jankowska Janina
13.
Lenczewska Janina
21.
Sztukowska Krystyna
6.
Karczewska Krystyna
14.
Mudel Wiera
22.
Szyłak Czesław
7.
Kaszuba Teodora
15.
Nieścier Helena
23.
Zielińska Cecylia
8.
Klekotko Klementyna
16.
Pankiewicz Franciszek
24.
Żylińska Henryka