ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Czesław Halicki
1.
Ciszewska Halina
9.
Kulbacki Kazimierz
17.
Staszkiewicz Małgorzata
2.
Citkowska Barbara
10.
Lach Lucyna
18.
Szwejser Dariusz
3.
Faltyn Małgorzata
11.
Laszkowska Halina
19.
Topolska Małgorzata
4.
Giedrojć Katarzyna
12.
Mikłosz Alicja
20.
Urynowicz Adam
5.
Giełażewska Beata
13.
Omilian Dorota
21.
Wołukanis Zofia
6.
Jodzis Mirosław
14.
Parejko Halina
22.
Woronowicz Dorota
7.
Kotarski Andrzej
15.
Paciorko Arkadiusz
23.
Zdancewicz Marek
8.
Kotarski Piotr
16.
Poźniakowski Bogdan
24.
Życzkowska Małgorzata
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Jerzy Gryszkiewicz
1.
Czepanis Wioletta
9.
Masłowski Bogdan
17.
Puczyłowska Barbara
2.
Czarniecki Artur
10.
Milewska Barbara
18.
Raczyło Halina
3.
Daraszkiewicz Jarosław
11.
Niewulis Piotr
19.
Renowicka Joanna
4.
Deputat Anna
12.
Ostrokołowicz Jarosław
20.
Siebiedzińska Zofia
5.
Galicki Jarosław
13.
Ostrowska Alina
21.
Świerzbinowicz Ewa
6.
Harasim Cezary
14.
Pieczulis Helena
22.
Szyłak Robert
7.
Jurkiewicz Jolanta
15.
Podurgiel Dorota
23.
Szymczyk Krzysztof
8.
Kuźma Jolanta
16.
Prostko Bernard
24.
Szymczyk Sławomir
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż.Jadwiga Ołdakowska
1.
Anuszkiewicz Sławomir
7.
Hryniewicka Danuta
13.
Kotarski Stanisłw
2.
Arasimowicz Renata
8.
Hryniewicki Cezary
14.
Makarewicz Marek
3.
Barszczewski Andrzej
9.
Jegliński Radosław
15.
Omilian Andrzej
4.
Barszczewski Jacek
10.
Kisłowski Radosław
16.
Stankiewicz Dorota
5.
Bujno Mariusz Jacek
11.
Kolenda Jarosław
17.
Świątkowski Krzysztof
6.
Czerobska Halina
12.
Kolenkiewicz Kazimierz
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Bućko Wiesław
13.
Litwińska Halina
25.
Pietrzyk Dorota
2.
Brezgieł Mirosław
14.
Lotkowski Stanisław
26.
Radzewicz Irena
3.
Czeropska Danuta
15.
Matusiewicz Leon
27.
Romanowski Antoni
4.
Czokało Jerzy
16.
Mieluch Teresa
28.
Romanowski Tadeusz
5.
Czuper Michał
17.
Milanowski Alojzy
29.
Rowińska Teresa
6.
Chomiczewski Sławomir
18.
Mołotkiewicz Bożena
30.
Sak Grzegorz
7.
Dziokan Iwona
19.
Możejewska Helena
31.
Sieczkowska Teresa
8.
Górski Wiesław
20.
Mrozowska Celina
32.
Snarski Józef
9.
Kułak Edward
21.
Olszewski Henryk
33.
Staśkiewicz Ignacy
10.
Kuprewicz Halina
22.
Palanis Stanisław
34.
Zachariasz Bogusława
11.
Kurzyna Teresa
23.
Paszkiewicz Grażyna
35.
Żekiewski Jan
12.
Kądzielewska Lucyna
24.
Pietruszkiewicz Aldona
36.
Kareło Elżbieta