ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
1.
Barszczewska Katarzyna
10.
Kochanowski Bernard
19.
Sadowska Janina
2.
Głowacka Joanna
11.
Łazarska Ewelina
20.
Sadowska Justyna
3.
Gryziewicz Radosław
12.
Madejek Leszek
21.
Safinowska Alicja
4.
Grzęda Mariusz
13.
Miller Alina
22.
Trochim Marcin
5.
Jegliński Mirosław
14.
Modzelewski Marcin
23.
Truszyński Krzysztof
6.
Jeleniewska Agnieszka
15.
Nawrocka Monika
24.
Trzonek Konrad
7.
Jurewicz Katarzyna Jadwiga
16.
Ostapowicz Agata
25.
Tunkiewicz Agnieszka
8.
Karaś Renata
17.
Pomichter Adam
26.
Wasilewski Emiliusz Marcin
9.
Karwowska Magdalena
18.
Rakowska Sylwia
27.
Żukowski Waldemar
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
1.
Dobrzyń Barbara
10.
Kolenkiewicz Marta
19.
Mucharska Iwona
2.
Głowacka Marzena
11.
Kosakowska Agnieszka
20.
Piszczatowska Ewa
3.
Grochowska Ewa
12.
Kowalczyk Dorota
21.
Puczyłowska Katarzyna
4.
Grochowska Maria
13.
Leśniewska Dorota
22.
Szyperek Michał
5.
Jabłońska Edyta
14.
Łapiński Michał
23.
Śniadkowska Alicja
6.
Karaś Joanna
15.
Malewicz Anna
24.
Trykacz Beata
7.
Kareło Szymon
16.
Malinowska Renata
25.
Zalewski Tomasz
8.
Kasprzyk Tomasz
17.
Milanowska Beata
26.
Zysko Marzena
9.
Kiersztyn Adam
18.
Miller Kazimierz
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Alina Koncewicz
1.
Anuszkiewicz Justyna
7.
Giczewska Lucyna
13.
Więcko Ewa
2.
Bienio Anna
8.
Kowalczyk Marcin
14.
Żukowski Tomasz
3.
Ćwikowski Leszek
9.
Leśniewski Dariusz
15.
Zubowicz Marlena
4.
Czarniecki Karol
10.
Milanowski Andrzej
16.
Romatowska Justyna
5.
Dąbrowski Radosław
11.
Wasilewski Maciej
 
 
6.
Drobiszewska Ewa
12.
Wierzbicki Mariusz
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI (styczeń) opiekun mgr inż. Janina Sadowska
1.
Bożewicz Anna
10.
Makarewicz Dariusz
19.
Olszewska Danuta
2.
Ciborowski Zbigniew
11.
Makarewicz Jacek
20.
Oszkinis Piotr
3.
Czuper Małgorzata
12.
Malina Cezary
21.
Perkowski Radosław
4.
Fiodorowicz Marek
13.
Małysko Tomasz
22.
Skibicki Tadeusz
5.
Gajewski Mirosław
14.
Markowski Piotr
23.
Sowul Andrzej
6.
Janiszewska Izabela
15.
Matyszkiel Grzegorz
24.
Sudnik Waldemar
7.
Kisielewski Mirosław
16.
Milewski Sylwester
25.
Trojanowski Janusz
8.
Kłoczko Wojciech
17.
Nowicki Zbigniew
26.
Wróblewski Robert
9.
Koman Marian
18.
Oleksy Karol
27.
Wiszniewska Dorota
sem. VI (czerwiec) opiekun mgr inż. Stefania Grzyb
1.
Anuszkiewicz Mariusz
9.
Kosakowska Dorota
17.
Rzodkiewicz Barbara
2.
Bartoszewicz Małgorzata
10.
Kramkowski Dariusz
18.
Siłkowski Krzysztof
3.
Citkowski Robert
11.
Kujawa Izabela Marta
19.
Turowski Adam
4.
Dadura Krystyna
12.
Mentel Ewa
20.
Tyszkiewicz Wiesław
5.
Gabruś Marzena Zofia
13.
Niewierowski Robert
21.
Wasilewska Jolanta
6.
Kalinowski Grzegorz
14.
Pacenko Anddrzej
22.
Zachar Jacek
7.
Klekotko Bożena
15.
Pieńczykowska Katarzyna
 
 
8.
Kniza Dariusz
16.
Rusiłowski Paweł
 
 
sem. X (czerwiec) opiekun mgr Lidia Andruszkiewicz
1.
Borkowski Arkadiusz
8.
Krynicki Stanisław
15.
Protasiewicz Justyna
2.
Dembowski Wojciech
9.
Kucharzewski Wojciech
16.
Rudziewicz Józef
3.
Falińska Anna
10.
Kulbacka Marzanna
17.
Serafin Wioletta
4.
Gref Agnieszka
11.
Kuźnicka Barbara
18.
Sidorek Grzegorz
5.
Gref Sylwia
12.
Lasota Sylwester
19.
Skubina Izabela
6.
Hołdyński Daniel
13.
Poźniak Marek
 
 
7.
Jarmułowicz Waldemar
14.
Poźniak Tomasz