ZS Dowspuda - absolwenci
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III A wychowawca mgr Arkadiusz Ciruk
1.
Bernatowicz Piotr
11.
Leśniewska Teresa
21.
Sieczkowska Krystyna
2.
Dąbrowski Andrzej
12.
Lewoc Władysław
22.
Racis Lucyna
3.
Drobiszewski Ryszard
13.
Łanczkowski Romuald
23.
Sobolewska Barbara
4.
Giedrojć Jadwiga
14.
Łoszewska Dorota
24.
Stefanowska Janina
5.
Godlewski Aleksander
15.
Makarewicz Maria
25.
Szczęsny Piotr
6.
Gontar Tadeusz
16.
Makarewicz Jadwiga
26.
Talmon Krystyna
7.
Gugnowska Alberta
17.
Mierzyński Andrzej
27.
Wasilewski Mirosław
8.
Iwanowski Kazimierz
18.
Milewska Gertruda
28.
Wiatrzyk Grażyna
9.
Kmita Zofia
19.
Paulukanis Zenon
29.
Wilczewska Teresa
10.
Kubrak Alicja
20.
Prostko Marek
30.
Zarzecka Anna
kl. III B wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Bartnik Halina
13.
Kanoza Andrzej
25.
Pogorzelska Ewa
2.
Czechowska Irena
14.
Kosińska Helena
26.
Poźniak Zenobia
3.
Dąbrowski Andrzej
15.
Kurowicka Maria
27.
Radziewicz Tadeusz
4.
Dobrzycka Alicja
16.
Lach Jacek
28.
Skowron Danuta
5.
Dzienisiewicz Zofia
17.
Maksimowicz Jarosław
29.
Sobolewska Teresa
6.
Dzieniszewski Piotr
18.
Małachowska Krystyna
30.
Staśkiewicz Walentyna
7.
Gramacka Stanisława
19.
Moroz Irena
31.
Tawrel Stanisław
8.
Grędziński Antoni
20.
Murawska Maria
32.
Węglicka Teresa
9.
Hołubowicz Irena
21.
Olszewska Teresa
33.
Zarzecki Ryszard
10.
Jeleniewicz Alicja
22.
Pieczulis Irena
34.
Zubowicz Halina
11.
Jeromin Janina
23.
Pietraszewska Anna
35.
Żero Barbara
12.
Kamiński Zdzisław
24.
Piwański Zdzisław
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Teresa Wróbel
1.
Buczyński Marian
13.
Kurowicka Grażyna
25.
Paszkowski Jerzy
2.
Chodkiewicz Tadeusz
14.
Kozakiewicz Teresa
26.
Rusiecki Edward
3.
Galicka Grażyna
15.
Laszkowska Teresa
27.
Rzodkiewicz Teresa
4.
Galiński Grzegorz
16.
Leśniewski Marek
28.
Szeszko Henryka
5.
Górska Teresa
17.
Liszewska Zenobia
29.
Tomczyk Marta
6.
Harasim Marek
18.
Masłowska Elżbieta
30.
Wilczyńska Danuta
7.
Jurewicz Marek
19.
Niebrzydowska Alicja
31.
Zalewska Zdzisława
8.
Jankowska Maria
20.
Okrągły Piotr
32.
Zalewski Dariusz
9.
Józefowicz Bożena
21.
Olszewska Dorota
33.
Zysko Halina
10.
Karbowska Halina
22.
Pachucka Stanisława
34.
Życzkowski Piotr
11.
Kacprzyk Piotr
23.
Piotrowska Marianna
35.
Konopko Kazimierz
12.
Kisielewski Krzysztof
24.
Raszkiewicz Anna
36.
Wiktoruk Wiktor
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI opiekun mgr Feliks Urban
1.
Anuszkiewicz Teresa
13.
Masłowski Czesław
25.
Sienkiewicz Janina
2.
Bogdan Wiesława
14.
Mazur Marian
26.
Sokołowska Halina
3.
Giedrojć Zofia
15.
Maksimowicz Marian
27.
Szczytko Alicja
4.
Grajewski Jan
16.
Maksimowicz Marianna
28.
Woroniecki Mirosław
5.
Karłow Krystyna
17.
Murawski Tadeusz
29.
Żekało Ignacy
6.
Kardel Jan
18.
Mioduszewska Teresa
30.
Żywna Waldemar
7.
Kubrak Bogusława
19.
Olichwier Józef
31.
Kamczycka Teresa
8.
Kubrak Lucyna
20.
Ostapowicz Tadeusz
32.
Kondratowicz Krystyna
9.
Lipińska Teresa
21.
Palewicz Czesław
33.
Dobrzyńska Halina
10.
Lutyńska Halina
22.
Ryszkiewicz Stanisław
34.
Szulc Ewa
11.
Łucznik Halina
23.
Sadowski Henryk
35.
Żelazko Halina
12.
Masłowska Alicja
24.
Sieńkowska Anna
 
 
sem. VI A opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Albowicz Elżbieta
15.
Kulbacka Elżbieta
29.
Sadowska Maria
2.
Andryszczyk Anna
16.
Kupszta Jadwiga
30.
Sieńkowska Irena
3.
Andryszczyk Leonard
17.
Krzywicki Czesław
31.
Stankiewicz Anna
4.
Błyszczek Teresa
18.
Łucznik Jan
32.
Tomczyk Elżbieta
5.
Bokuniewicz Stanisława
19.
Majewska Celina
33.
Ulikowski Kazimierz
6.
Boniszewska Cecylia
20.
Mikielski Franciszek
34.
Usewicz Zdzisław
7.
Fiedorow Włodzimierz
21.
Olszewska Krystyna
35.
Walicka Stanisława
8.
Giczewska Danuta
22.
Omalecka Teresa
36.
Wasilewska Jadwiga
9.
Grochowski Ryszard
23.
Pastewska Wanda
37.
Więcko Teresa
10.
Harasimiuk Bożena
24.
Pomian Lucyna
38.
Wasilewska Teresa
11.
Juchniewicz Jan
25.
Raczkowski Marek
39.
Węgrzynowicz Daniel
12.
Juchniewicz Piotr
26.
Rostek Maria
40.
Jasiński Stanisław
13.
Koniecko Zdzisława
27.
Rowińska Franciszka
41.
Milanowski Antoni
14.
Korneluk Janusz
28.
Rudowicz Romuald
 
 
sem. VI B opiekun mgr Teresa Wróbel
1.
Adamowicz Barbara
14.
Karwel Bogusława
27.
Sieńko Bożena
2.
Anuszkiewicz Antoni
15.
Kopiczko Tadeusz
28.
Szyperek Waldemar
3.
Budzińska Krystyna
16.
Mentel Zenon
29.
Wasilewska Elżbieta
4.
Chodnicka Romualda
17.
Mieczkowska Teresa
30.
Wasilewski Leon
5.
Dojnikowska Danuta
18.
Namiotko Irena
31.
Mieloch Józef
6.
Ferenc Daniela
19.
Namiotko Andrzej
32.
Boguszewski Zbigniew
7.
Haraburda Teresa
20.
Olichwier Wanda
33.
Podziewska Halina
8.
Hołubowicz Jadwiga
21.
Ostapowicz Tadeusz
34.
Jabłoński Wiesław
9.
Jakubanis Maria
22.
Radziwonowicz Maria
35.
Kozłowska Małgorzata
10.
Januszanis Danuta
23.
Rawinis Janina
36.
Rostek Maria
11.
Jurewicz Jan
24.
Rutkowski Józef
37.
Lipińska Anna
12.
Kalinowska Marianna
25.
Rzatkiewicz Krystyna
38.
Żukowski Ignacy
13.
Kamiński Andrzej
26.
Sowul Daniela
 
 
sem. VI C opiekun mgr Teresa Wróbel
1.
Andruczyk Maria
14.
Hrehorowicz Henryk
27.
Wilkiel Emilia
2.
Andruszkiewicz Teresa
15.
Jagłowski Jan
28.
Wnukowski Józef
3.
Berner Lech
16.
Kachnowska Krystyna
29.
Wysocki Walerian
4.
Bogucka Anna
17.
Koloszewski ózef
30.
Wołyniec Józef
5.
Derda Józef
18.
Miszkiel Józef
31.
Woźnalis Wincenty
6.
Dębski Krzysztof
19.
Muczyński Tadeusz
32.
Woźnalis Anna
7.
Domysławski Antoni
20.
Micun Krystyna
33.
Rutkowski Piotr
8.
Doroszko Henryka
21.
Ogórkis Czesław
34.
Zakrzewska Halina
9.
Gietek Stanisław
22.
Ogórkis Helena
35.
Zdancewicz Stanisław
10.
Gilis Genowefa
23.
Olszewski Jerzy
36.
Orchowski Eugeniusz
11.
Romanowska Helena
24.
Poniatowski Kazimierz
37.
Fiedorowicz Mirosława
12.
Haraburda Alicja
25.
Prawdzik Stanisław
 
 
13.
Haraburda Helena
26.
Skierkiewicz Antoni