ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Lidia Andruszkiewicz
1.
Bartoszewicz Andrzej
12.
Korenkiewicz Barbara
23.
Smykowska Elżbieta
2.
Bubrowska Elżbieta
13.
Kotarska Małgorzata
24.
Sowulewski Janusz
3.
Budzińska Teresa
14.
Leszkowska Renata
25.
Szulc Wioletta
4.
Dobrzyń Marzena
15.
Lipińska Edyta
26.
Szyperek Urszula
5.
Dźwilewski Piotr
16.
Markowska Anna
27.
Ulikowska Mirosława
6.
Galicka Małgorzata
17.
Mickiewicz Dorota
28.
Ułanowicz Marzena
7.
Haraszkiewicz Mariusz
18.
Miller Stanisława
29.
Wiszniewska Anna
8.
Hrehorowicz Zygmunt
19.
Piłat Cezary
30.
Wojciechowska Bogusława
9.
Jacuński Maciej
20.
Podziewski Daniel
31.
Wysocki Jacek
10.
Jasionowski Karol
21.
Sidor Zbigniew
 
 
11.
Kielich Anna
22.
Słowikowska Irena
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
1.
Bokuniewicz Bernadetta
9.
Kłoczko Jan
17.
Omilian Grzegorz
2.
Cieśluk Paweł
10.
Kubrak Anna
18.
Rynkiewicz Marek
3.
Galicki Rafał
11.
Liszewska Elżbieta
19.
Rzodkiewicz Janusz
4.
Górska Iwona
12.
Łempio Wiesław
20.
Sidor Fabian
5.
Górski Grzegorz
13.
Masłowski Andrzej
21.
Stachniewicz Sebastian
6.
Górski Mirosław
14.
Mazurek Elwira
22.
Stankiewicz Robert
7.
Grochowski Marcin
15.
Milanowski Marcin
23.
Truszkowska Justyna
8.
Jarmułowicz Elżbieta
16.
Omilian Alicja
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI opiekun mgr inż. Czesław Zyskowski
1.
Andruczyk Daniel
10.
Janczulewicz Witold
19.
Radzewicz Krzysztof
2.
Atkielska Agnieszka
11.
Kolinko Piotr
20.
Raglis Romuald
3.
Bagiński Zbigniew
12.
Konaszeńko Wojciech
21.
Roszkowski Zbigniew
4.
Bernatowicz Ewa
13.
Kowalewska Halina
22.
Różyńska Helena
5.
Czuper Stefan
14.
Kowalewski Marek
23.
Wasilewski Marek
6.
Daniszewska Ewa
15.
Kowalewski Przemysław
24.
Wasilewski Robert
7.
Dańkowska Iwona
16.
Nasewicz Ewa
25.
Wasilewski Kazimierz
8.
Grochowski Jan
17.
Oberman Bożena
26.
Wojewnik Ewa
9.
Jasiulewicz Jerzy
18.
Ostapowicz Barbara
27.
Żytkowski Stanisław
sem. X opiekun mgr inż. Stanisław Krzywicki
1.
Aneszko Elżbieta
7.
Kalinowski Janusz
13.
Narewski Jacek
2.
Chalecki Lechosław
8.
Kołakowski Tomasz
14.
Przekop Zbigniew
3.
Dzienisiewicz Elżbieta
9.
Kujałowicz Marek
15.
Saks Tadeusz
4.
Frydrych Ryszard
10.
Ludwig Lech
16.
Stankiewicz Jolanta
5.
Galińska Hanna
11.
Milewski Krzysztof
 
 
6.
Jeglińska Katarzyna
12.
Matulewicz Barbara