ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
1.
Dębowski Paweł
9.
Kuczyński Piotr
17.
Tomaszewski Karol
2.
Galicka Sylwia
10.
Maciejewski Kamil
18.
Tomkiewicz Tomasz
3.
Gnidziejko Agata
11.
Masłowska Urszula
19.
Tylenda Elżbieta
4.
Grzęda Wojciech
12.
Milanowski Karol
20.
Zalewska Teresa
5.
Górska Agnieszka
13.
Modzelewski Przemysław
21.
Zdancewicz Grzegorz
6.
Górska Aneta
14.
Monwid Joanna
22.
Zieliński Zbigniew
7.
Karbowski Grzegorz
15.
Ordowska Teresa
 
 
8.
Kozłowska Urszula
16.
Radaszkiewicz Grzegorz
 
 
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr inż. Tadeusza Basałaj
1.
Buziuk Agnieszka
11.
Magiera Małgorzata
21.
Topolski Marcin
2.
Dąbrowska Jolanta
12.
Markowski Tomasz
22.
Ułanowicz Izabela
3.
Faltyn Marcin
13.
Nowakowski Daniel
23.
Walejewski Bogdan
4.
Gryziewicz Urszula
14.
Pomian Justyna
24.
Więcko Teresa
5.
Kiewlak Jolanta
15.
Sienkiewicz Krzysztof
25.
Wilk Justyna
6.
Kosakowska Ewelina
16.
Skorupa Lucyna
26.
Wiszniewska Katarzyna
7.
Kozikowska Urszula
17.
Stasiukiewicz Emilia
27.
Zaremska Edyta
8.
Kuklińska Justyna
18.
Szyłak Martyna
28.
Zdancewicz Grażyna
9.
Kulinkowski Piotr
19.
Tomczyk Urszula
 
 
10.
Lipiński Michał
20.
Tomkiewicz Karol
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
1.
Anuszkiewicz Joanna
7.
Kubrak Grzegorz
13.
Okrągła Elżbieta
2.
Bezdziecki Łukasz
8.
Lipski Jarosław
14.
Radaszkiewicz Mariusz
3.
Czapska Monika Wioletta
9.
Liszewski Paweł
15.
Rynkiewicz Marcin
4.
Jurewicz Izabela
10.
Lotkowski Daniel
16.
Sadowski Krzysztof
5.
Jurewicz Krzysztof
11.
Miłowicki Andrzej
 
 
6.
Kowalczyk Mariusz
12.
Musiatczyk Jacek
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr Feliks Urban
1.
Aneszko Wioletta Maria
14.
Kozłowska Teresa
27.
Rytkowska Anna
2.
Anuszkiewicz Justyna
15.
Korenkiewicz Jacek
28.
Sobolewski Bogdan
3.
Bogdan Zbigniew
16.
Kotarski Wiesław
29.
Stankiewicz Radosław
4.
Budzińska Grażyna
17.
Krajewski Daniel
30.
Stasiński Fabian
5.
Cymbor Aneta
18.
Kukliński Stefan
31.
Stopko Adam
6.
Czarniecki Karol
19.
Leśniewski Dariusz
32.
Toczko Ewa
7.
Czokajło Czesław
20.
Lutyński Paweł
33.
Wołyniec Gintar Jan
8.
Danilczyk Radosław
21.
Matulewicz Irena
34.
Żdanuk Paweł
9.
Fiedorowicz Agnieszka
22.
Mickiewicz Adam
35.
Żukowski Dariusz
10.
Giczewska Lucyna
23.
Milanowski Andrzej
36.
Żukowski Stanisław
11.
Giedrojć Urszula
24.
Michałowska Wioletta
37.
Giczewski Paweł
12.
Hećman Piotr
25.
Mróz Stanisław
38.
Janczulewicz Marcin
13.
Jagłowski Robert
26.
Pomichter Agnieszka