ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr Alina Koncewicz
1.
Białous Norman
8.
Miłowicki Michał
15.
Sienkiewicz Kamil
2.
Harasim Wojciech
9.
Ostrowski Michał
16.
Skorupski Damian
3.
Hońko Paweł Stanisław
10.
Piotrowski Maciej
17.
Sześciło Damian
4.
Karczewski Jakub
11.
Prawdzik Michał
18.
Szlaszyński Marek
5.
Kopiczko Patryk
12.
Prusko Piotr
19.
Topolski Mariusz
6.
Kulik Rafał
13.
Sadowski Marcin
20.
Wiszniewski Daniel
7.
Milanowski Marcin
16.
Samotyho Paweł
 
 
Technikum - zawód technik hotelarstwa
klasa IV H wychowawca mgr Agnieszka Sidor
1.
Grędzińska Paulina
4.
Nagolska Martyna
6.
Paul Elżbieta
2.
Harasim Diana
5.
Olfier Agnieszka
7.
Turowska Natalia
3.
Łaskowska Monika
 
 
 
 
Technikum - zawód technik weterynarii
klasa IV W wychowawca mgr Agnieszka Sidor
1.
Cudnowski Paweł
8.
Malinowski Krzysztof
15.
Polakowski Maciej
2.
Czuper Justyna
9.
Miłowicka Małgorzata
16.
Poświatowska Karolina
3.
Ćwikliński Rafał Łukasz
10.
Mitkow Martyna
17.
Prawdzik Łukasz
4.
Dereszyńska Patrycja
11.
Niedźwiecki Szymon
18.
Safinowska Karolina
5.
Górna Anna
12.
Pieńkowski Tomasz
19.
Sokołowski Damian Józef
6.
Grosman Ewelina
13.
Pojawa Anna
20.
Wójcik Justyna
7.
Kotarska Monika
14.
Polakowska Karolina
21.
Zielińska Monika Urszula
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik weterynarii
opiekun mgr inż. Zofia Mioduszewska
1.
Antoszewicz Monika
6.
Kozłowski Łukasz
11.
Topolski Michał
2.
Danowski Janusz
7.
Laskowski Daniel
12.
Walicki Janusz
3.
Gajewska Alicja Ewa
8.
Pudełkiewicz Kamil
13.
Wasilewski Kamil
4.
Kosakowski Piotr
9.
Szczesny Paweł
14.
Wowak Radosław
5.
Kozłowska Guzewicz Ewelina
10.
Szydłowska Urszula
15.
Ziemiacka Ewa
Kurs kwalifikacyjny R. 3, gr. A – Prowadzenie produkcji rolniczej
opiekunowie: mgr inż. Tadeusza Basałaj sem. I i II,
inż. Ewa Kłoczko sem. III.
1.
Jabłoński Karol
8.
Paulakowski Łukasz
15.
Stankiewicz Kamil Albert
2.
Kapuściński Paweł Robert
9.
Raczyński Piotr
16.
Szlaszyński Eliasz
3.
Milanowski Artur Ryszard
10.
Rutkowska Małgorzata
17.
Szyłak Bartosz
4.
Miller Dariusz
11.
Sidorowicz Paweł
18.
Wasilewski Damian
5.
Murawski Marek
12.
Sienkiewicz Paulina
19.
Zawadzka Katarzyna
6.
Orłowski Kamil
13.
Siękowski Marcin
20.
Ziemiacki Rafał
7.
Paliwoda Sebastian
14.
Sobuń Urszula
 
 
Kurs kwalifikacyjny R. 3, gr. B – Prowadzenie produkcji rolniczej
opiekun mgr inż. Barbara Sidor
1.
Andruczyk Andrzej
10.
Drażba Daniel
19.
Jasiński Paweł
2.
Andrzejuk Anna
11.
Drażba Justyna
20.
Jaśków Iwona
3.
Aniszko Mateusz
12.
Dziądziak Adam
21.
Karwowski Grzegorz
4.
Arciszewski Łukasz
13.
Filipowski Dawid
22.
Korenkiewicz Bartłomiej
5.
Bołonkowski Adrian
14.
Galicka Emilia
23.
Kukliński Paweł
6.
Bogdan Marta
15.
Grabek Łukasz
24.
Łapiński Marcin
7.
Bogdan Arkadiusz
16.
Grabek Marcin
25.
Polakowski Adrian
8.
Chojnowski Mariusz
17.
Grabowski Tomasz
26.
Polakowski Paweł
9.
Derda Łukasz
18.
Grędziński Maciej
27.
Sawicka Marta
Kurs kwalifikacyjny R. 16 – Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
opiekun mgr inż. Barbara Sidor
1.
Bołonkowski Adrian
8.
Jaśków Iwona
15.
Pomichter Adam
2.
Chojnowski Mariusz
9.
Kapuściński Paweł
16.
Sawicka Marta
3.
Derda Łukasz
10.
Korenkiewicz Bartłomiej
17.
Sienkiewicz Paulina
4.
Galicka Emilia
11.
Murawski Marek
18.
Szyłak Bartosz
5.
Grabek Łukasz
12.
Muczyński Adam
19.
Wasilewski Damian
6.
Grabowski Tomasz
13.
Orłowski Kamil
20.
Zawadzka Katarzyna
7.
Grabowski Marcin
14.
Polakowski Adrian
21.
Ziemiacki Rafał