ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
1.
Arasim Maria
9.
Kochański Zbigniew
17.
Pawłowska Anna
2.
Bubrowski Zbigniew
10.
Krajewska Bogumiła
18.
Putra Małgorzata
3.
Cieśluk Marek
11.
Kulbacki Dariusz
19.
Rutkowska Marzenna
4.
Gaździński Tomasz
12.
Kulbacka Lucyna
20.
Skibowski Wojciech
5.
Gejzler Barbara
13.
Kwiatkowski Krzysztof
21.
Soroko Małgorzata
6.
Górska Alicja
14.
Laszkowska Lucyna
22.
Strękowska Dorota
7.
Górska Teresa
15.
Masłowska Lucyna
23.
Tyczkowska Elżbieta
8.
Klonowska Maria
16.
Olszewski Sławomir
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż.Marian Sadowski
1.
Bernatowicz Jerzy
8.
Fadrowska Ewa
15.
Rutkowska Jolanta
2.
Bonus Janusz
9.
Kulbacka Anna
16.
Stankiewicz Tadeusz
3.
Chodorska Jadwiga
10.
Kwiatkowska Anna
17.
Szczecina Sławomir
4.
Ćwikowska Teresa
11.
Leśniewski Robert
18.
Szulc Jacek
5.
Danowska Wiesława Renata
12.
Nowalski Bogusław
19.
Urbanowicz Grzegorz
6.
Dąbrowski Krzysztof
13.
Ostrowska Barbara
20.
Wasilewski Gustaw
7.
Drażba Roman
14.
Rejmer Dorota
21.
Wasilewska Marta
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr inż.Janina Sadowska
1.
Barszczewski Stanisław
9.
Kopiczko Celina
17.
Przekop Marian
2.
Bobowicz Tadeusz
10.
Kopiczko Ryszard
18.
Piekarska Anna
3.
Chmielewski Ryszard
11.
Kulik Tadeusz
19.
Sadowska Maria
4.
Chmielewski Wiesław
12.
Kracaj Stanisław
20.
Sierzputowski Tadeusz
5.
Czuper Agata
13.
Kłoczko Grzegorz
21.
Truchan Wiesław
6.
Gacka Alina
14.
Jurewicz Bogusław
22.
Walendzewicz Józef
7.
Godlewska Krystyna
15.
Mieluch Jadwiga
23.
Wiśniewska Daniela
8.
Gulan Krzysztof
16.
Moczulski Krzysztof