ZS Dowspuda - absolwenci
Rok 1960
Dwuzimowa Szkoła Rolniczo - Gospodarcza
wychowawca inż. Sylwestra Sokół
1.
Borkowska Klara
6.
Modzelewska Janina
11.
Sulik Maria
2.
Bartoszewicz Zofia
7.
Morusiewicz Teresa
12.
Sulewska Jadwiga
3.
Kamińska Jadwiga
8.
Niedbała Halina
13.
Sulikowska Stanisława
4.
Klekotko Maria
9.
Radziwon Anna
14.
Milewska Leokadia
5.
Klimaszewska Teresa
10.
Rynkiewicz Stanisława