ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Halina Makarska
1.
Bożewicz Anna
11.
Karbowki Tomasz
21.
Piekarska Monika
2.
Burzyński Kamil Stanisław
12.
Karwowski Maciej
22.
Sadowska Danuta
3.
Dobrzyń Szymon
13.
Kazimierski Szczepan
23.
Samotyho Marek
4.
Dźwilewska Bożena
14.
Klekotko Iwona
24.
Sienkiewicz Radosław
5.
Galicka Agnieszka
15.
Kondracka Ewa
25.
Siemiończyk Alicja
6.
Gorlewska Ilona
16.
Łaskowska Wioletta
26.
Skowron Katarzyna
7.
Górski Mirosław
17.
Masłowska Anna
27.
Śniadkowska Dorota
8.
Kaczmaryn Joanna
18.
Matusiewicz Robert
28.
Trzonek Grzegorz
9.
Karaś Agnieszka
19.
Milanowski Kazimierz
29.
Wasilewski Bogdan
10.
Karaś Leszek
20.
Nowikowska Renata
30.
Zabłocka Urszula
Liceum Ekonomiczne
wychowawca mgr Czesław Halicki
1.
Bartoszewicz Katarzyna
12.
Kuźma Renata
23.
Piekarska Hanna
2.
Cichocka Monika
13.
Kwiatkowska Anna
24.
Prawdzik Agnieszka
3.
Cimochowska Kinga
14.
Laszkowska Jolanta
25.
Prawdzik Wioletta
4.
Danilewicz Iwona
15.
Lik Janusz
26.
Samulewicz Monika
5.
Galicka Magdalena
16.
Matecka Agnieszka
27.
Sidor Mariusz
6.
Iwanowska Joanna
17.
Mieruńska Beata
28.
Szwejser Sylwia
7.
Jabłoński Leszek
18.
Milewska Emilia
29.
Szymczyk Barbara
8.
Karaś Anna
19.
Nalbach Emilia
30.
Walejewska Beata
9.
Koncewicz Bogusław
20.
Nasuta Karol
31.
Wasilewska Agnieszka
10.
Kopiczko Zbigniew
21.
Nowik Aneta
32.
Widzicka Justyna
11.
Kulbacki Emil
22.
Pachucka Anna
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Marzena Elżbieta Kamińska - Kopiczko
1.
Anuszkiewicz Wioletta
8.
Liszewska Dorota
15.
Stankiewicz Aneta
2.
Basałaj Piotr
9.
Majewska Jolanta
16.
Świtaj Edyta
3.
Bonarski Sławomir
10.
Naruszewicz Leszek
17.
Topolska Joanna
4.
Czarniecka Agnieszka
11.
Orchowski Mariusz
18.
Walejewski Wojciech
5.
Garniewska Barbara
12.
Paulakowska Ewa
19.
Warsiewicz Marta
6.
Gorczyński Adam
13.
Romanowski Paweł
20.
Werner Iwona
7.
Jarmułowicz Wiesław
14.
Sienica Szymon
21.
Karwowska Katarzyna
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. X (styczeń) opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Andruszkiewicz Ewa
8.
Kasprzyk Agnieszka
15.
Olszewska Jolanta
2.
Bąkowska Agnieszka
9.
Kieczeń Grażyna
16.
Raczyło Jolanta
3.
Budzińska Barbara
10.
Koncewicz Dorota
17.
Stankiewicz Władysław
4.
Downar Damian
11.
Kowalewski Karol
18.
Urynowicz Sławomir
5.
Dudanowicz Beata
12.
Leda-Krupińska Iwona
19.
Żukowska Barbara
6.
Ejzel Dorota
13.
Matusiewicz Halina
 
 
7.
Jasiński Sławomir
14.
Oberszt Wojciech
 
 
sem. VI (czerwiec) opiekun mgr inż. Czesław Zyskowski
1.
Bereśniewicz Tomasz
8.
Kłoczko Krzysztof
15.
Sidorowicz Grzegorz
2.
Brzęk Ryszard
9.
Kolenkiewicz Jarosław
16.
Stankiewicz Romualda
3.
Dąbrowski Grzegorz
10.
Korenkiewicz Paweł
17.
Suchocki Sławomir
4.
Drażba Roman
11.
Krynicki Janusz
18.
Wasilewski Arkadiusz
5.
Harasim Sławomir
12.
Lutyński Wojciech
19.
Zakrzewska (Tucin) Anna
6.
Kalinowska Barbara
13.
Okrągły Paweł
20.
Zakrzewski Stanisław
7.
Kardel Radosław
14.
Romanowski Robert