ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
kl. V A wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
1.
Chlebus Elżbieta
8.
Kielich Ewa
15.
Raszkiewicz Hanna
2.
Dębowska Marzena
9.
Laskowska Bożena
16.
Rynkiewicz Krzysztof
3.
Dojnikowska Alicja
10.
Lenczewski Wiesław
17.
Rynkiewicz Renata
4.
Galicka Dorota
11.
Olszewski Mirosław
18.
Sobolewski Zenon
5.
Gudan Zofia
12.
Pajewski Romuald
19.
Stankiewicz Hanna
6.
Gulan Bogdan
13.
Pojawa Sławomir
20.
Stankiewicz Małgorzata
7.
Jurczyk Ireneusz
14.
Puza Marzena
21.
Wasilewska Beata
kl. V B wychowawca mgr inż. Janina Sadowska
1.
Baranowska Agnieszka
8.
Koncewicz Sławomir
15.
Pułtorak Hanna
2.
Bujnowska Helena
9.
Kuźma Elżbieta
16.
Putra Robert
3.
Chodkiewicz Elżbieta
10.
Kuźmińska Jadwiga
17.
Raszkiewicz Marek
4.
Hońko Joanna
11.
Moroz Józef
18.
Sobolewska Edyta
5.
Hońko Sławomir
12.
Nazarowska Halina
19.
Sujata Anna
6.
Kaczyński Tomasz
13.
Ostapowicz Krzysztof
20.
Szymczyk Jarosław
7.
Kłoczko Ewa
14.
Palczewska Wioletta
21.
Szypulska Jadwiga
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Anuszkiewicz Robert
7.
Hryniewicka Danuta
13.
Popko Krzysztof
2.
Arasimowicz Renata
8.
Kolenkiewicz Kazimierz
14.
Sosnowski Krzysztof
3.
Bielski Stanisław
9.
Kotarski Adam
15.
Szumski Jacek
4.
Czerobska Halina
10.
Maciorowski Dariusz
16.
Świątkowski Krzysztof
5.
Grzędzińska Lillia
11.
Markiewicz Agnieszka
17.
Tumialis Jurata
6.
Hryniewicki Cezary
12.
Michniewicz Dariusz
18.
Zysko Zbigniew
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Elżbieta Fiedorowicz
1.
Anuszkiewicz Barbara
10.
Konopko Beata
19.
Ułanowicz Marek
2.
Bizio Marzena
11.
Koronkiewicz Eżbieta
20.
Waluś Agnieszka
3.
Chmielewski Paweł
12.
Naruszewicz Danuta
21.
Wasilewska Elżbieta
4.
Chmielewski Waldemar
13.
Rzadkowski Jarosław
22.
Wojtkiewicz Marek
5.
Dąbrowska Alicja
14.
Sienkiewicz Renata
23.
Wojtkiewicz Wojciech
6.
Dzierma Małgorzata
15.
Sokołowska Urszula
24.
Wróblewska Teresa
7.
Giczewska Teresa
16.
Stankiewicz Katarzyna
25.
Zaręba Elżbieta
8.
Janczewska Marta
17.
Stankiewicz Stanisław
 
 
9.
Karaś Anna
18.
Szoka Sylwia
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Banialis Elżbieta
11.
Paszkiewicz Romuald
21.
Świtaj Ryszard
2.
Borysewicz Andrzej
12.
Romanowski Andrzej
22.
Szyszkowski Janusz
3.
Czarnecki Józef
13.
Romanowski Mieczysław
23.
Węglicka Celina
4.
Ejzel Janusz
14.
Rusiecka Halina
24.
Wiźlański Stefan
5.
Gryniewiecki Zygmunt
15.
Sadowska Anna
25.
Zubowicz Andrzej
6.
Hołdyński Jan
16.
Sinkiewicz Wiesław
26.
Zawadzka (Szyłak) Danuta
7.
Kalinowski Mirosław
17.
Smokowska Alicja
27.
Puchlik Wojciech
8.
Masłowska Krystyna
18.
Szydłowska Weronika
28.
Chrapowicka Małgorzata
9.
Matuszewski Ryszard
19.
Szymielewicz Maria
 
 
10.
Nieszczerzewski Maciej
20.
Stefanowicz Barbara
 
 
sem. X opiekun mgr inż. Jan Orłowski
1.
Bekisz Stanisław
13.
Kopiczko Krzysztof
25.
Świerzbinowicz Lucyna
2.
Bobran Elżbieta Danuta
14.
Kosakowski Jan
26.
Surażyńska Katarzyna
3.
Chmielewska Danuta Anna
15.
Kozłowski Janusz
27.
Śliwińska Alicja
4.
Czajka Piotr
16.
Kozłowski Marian
28.
Sztolc Elżbieta
5.
Czarniecki Adam
17.
Mackiewicz Renata
29.
Tylenda Jacek
6.
Dzienisiewicz Bogumiła
18.
Mackiewicz Marcin
30.
Urbański Mirosław
7.
Filipowicz Dariusz
19.
Mikielska Krystyna
31.
Wierzbicki Andrzej
8.
Gliński Grzegorz
20.
Opolski Marek
32.
Zalewski Wincenty
9.
Górski Bogusław
21.
Palewicz Danuta
33.
Zakrzewski Kazimierz
10.
Jaśko Dariusz
22.
Putra Wiesława
34.
Ziatkowska Ewa
11.
Jasielun Magdalena
23.
Perzyło Jarosław
 
 
12.
Kopiczko Beata
24.
Rzodkiewicz Grzegorz