ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Stanisław Marciniak
1.
Balczun Kazimierz
13.
Kościuch Stanisław
25.
Olszewski Stanisław
2.
Bubrowski Jacek
14.
Kowalczyk Marek
26.
Ratkiewicz Zdzisława
3.
Budzińska Wiesława
15.
Korzeniecka Danuta
27.
Roszkowska Elżbieta
4.
Chalecka Teresa
16.
Krejpcio Jadwiga
28.
Sosnowski Jan
5.
Chełmiński Józef
17.
Krejpcio Wiesław
29.
Stefanowicz Krystyna
6.
Czapla Wanda
18.
Krzemiński Grzegorz
30.
Suchwałko Sławomira
7.
Dąbrowski Jan
19.
Łangowska Irena
31.
Sulkiewicz Jan
8.
Gref Henryk
20.
Markiewicz Zbigniew
32.
Szułowicz Bożena
9.
Hajkowski Stanisław
21.
Masłowski Jarosław
33.
Tarasiuk Jadwiga
10.
Jurczyk Jan
22.
Mikołajczyk Andrzej
34.
Wiśniewska Bożena
11.
Kamiński Wacław
23.
Milanowski Marian
35.
Wojnowski Wojciech
12.
Koronkiewicz Jerzy
24.
Namiotko Leokadia
36.
Zawadzka Teresa
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III A wychowawca mgr inż. Krystyna Urbanowicz
1.
Anuszkiewicz Bogdan
14.
Jurewicz Halina
27.
Sienica Barbara
2.
Banc Zofia
15.
Kacprzyk Teresa
28.
Sienkiewicz Bożena
3.
Bielewska Czesława
16.
Karolczuk Barbara
29.
Smirnow Anna
4.
Bujnowska Wanda
17.
Kowalska Danuta
30.
Stefanowicz Piotr
5.
Cieciuch Wojciech
18.
Małysko Teresa
31.
Suchocka Halina
6.
Dobrzyn Zenon
19.
Michalski Marian
32.
Szamruchiewicz Anna
7.
Dulewicz Danuta
20.
Ołów Bożena
33.
Szczodruch Teresa
8.
Dyczewska Krystyna
21.
Orchowski Krzysztof
34.
Tarasiewicz Maria
9.
Gąsiewski Marek
22.
Sałygo Teresa
35.
Walijewski Stanisław
10.
Gugnowska Irena
23.
Sawicki Antoni
36.
Walukiewicz Alicja
11.
Harasim Marek
24.
Selwent Bronisław
37.
Wasilewska Józefa
12.
Jabłoński Bogusław
25.
Sidor Jadwiga
38.
Zieniel Lidia
13.
Jaśko Władysław
26.
Siejwa Jagusława
39.
Żukowski Jan
kl. III B wychowawca mgr Jadwiga Kopeć
1.
Bobrowski Piotr
13.
Kopiczko Elżbieta
25.
Staśkiewicz Jerzy
2.
Bogdan Anna
14.
Koszewska Henryka
26.
Szkarnulis Grażyna
3.
Dąbrowska Halina
15.
Kruszyłowicz Teodor
27.
Taraszkiewicz Maria
4.
Drucis Jadwiga
16.
Łanczkowski Antoni
28.
Tomaszewski Edward
5.
Dziokan Danuta
17.
Macielica Krystyna
29.
Trzcińska Halina
6.
Górska Halina
18.
Miler Jan
30.
UrynowiczTeresa
7.
Hołdyńska Teresa
19.
Nowak Piotr
31.
Wasilewska Celina
8.
Jaśko Elżbieta
20.
Przezwicki Roman
32.
Wierzbiński Józef
9.
Jasionowski Lech
21.
Radomska Celina
33.
Zalewska Jolanta
10.
Jatowczyc Teresa
22.
Sakowicz Barbara
34.
Zaskowski Zygmunt
11.
Jodzis Leszek
23.
Sawicki Stanisław
35.
Żenda Kazimierz
12.
Karp Halina
24.
Sidorow Halina
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Maria Bućko
1.
Bielewska Bożena
14.
Kotarski Jerzy
27.
Sienkiewicz Regina
2.
Chmielewska Grażyna
15.
Kowalewska Celina
28.
Sieńkowski Florian
3.
Czarnecka Anna
16.
Kozicz Jan
29.
Słowikowski Stanisław
4.
Czeszkiewicz Grzegorz
17.
Kulbacka Alicja
30.
Strękowska Jolanta
5.
Czuper Alicja
18.
Liszniewska Krystyna
31.
Szerel Marianna
6.
Danowska Teresa
19.
Matusiewicz Antoni
32.
Sztukowska Małgorzata
7.
Dobkowski Jerzy
20.
Mazalewska Elżbieta
33.
Tomkiewicz Maria
8.
Dobrzyń Eugeniusz
21.
Muzyk Grzegorz
34.
Topolski Jarosław
9.
Dunaj Jerzy
22.
Okrągła Barbara
35.
Twardowski Stanisław
10.
Janowicz Grażyna
23.
Ostrowski Stanisław
36.
Więcko Alicja
11.
Jankowska Marianna
24.
Pzekop Teresa
37.
Margielewska Anna
12.
Kaszuba Krzysztof
25.
Rawinis Adela
 
 
13.
Kompiewska Jadwiga
26.
Rudziński Ryszard