ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż.Czesława Waszczeniuk
1.
Arcimowicz Andrzej
13.
Klekotko Halina
25.
Rutkowska Teresa
2.
Bronakowska Halina
14.
Kopiczko Teresa
26.
Stankiewicz Janina
3.
Buraczewska Wiesława
15.
Kozłowska Honorata
27.
Staranowicz Kazimierz
4.
Chmielewski Józef
16.
Kozłowska Irena
28.
Staszkiewicz Stefan
5.
Cieślukowska Wiesława
17.
Kucharczyk Ryszard
29.
Suchwałko Krystyna
6.
Dąbrowski Krzysztof
18.
Milewska Henryka
30.
Sześciło Witold
7.
Fimowicz Wojciech
19.
Milewska Wiktoria
31.
Taraszkiewicz Halina
8.
Jarmakowicz Regina
20.
Nalbach Maria
32.
Twardowska Halina
9.
Jurewicz Krystyna
21.
Olszewska Zuzanna
33.
Twardowska Teresa
10.
Kacprzyk Halina
22.
Poniatowski Heronim
34.
Warakomski Jarosław
11.
Kamiński Andrzej
23.
Prusko Józef
35.
Życzkowska Ewa
12.
Karaś Jerzy
24.
Romanowska Janina
36.
Żyliński Andrzej
Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Michał Górski
1.
Adamowicz Jadwiga
16.
Karp Maria
31.
Ropel Alicja
2.
Antoniuk Nella
17.
Konopka Zofia
32.
Suchocka Irena
3.
Bomber Teresa
18.
Kotarski Aleksander
33.
Staniszewska Janina
4.
Chochowska Elżbieta
19.
Malesiński Adam
34.
Szałaszewicz Zbigniew
5.
Czokało Lucyna
20.
Matusiewicz Henryka
35.
Szostak Urszula
6.
Daniłowicz Jerzy
21.
Maron Irena
36.
Taraszkiewicz Danuta
7.
Demiańczuk Józef
22.
Morusiewicz Tadeusz
37.
Twardowska Maria
8.
Drejer Elżbieta
23.
Mosiewicz Halina
38.
Tyl Maria
9.
Grabowska Danuta
24.
Milanowski Leszek
39.
Wasilewski Ryszard
10.
Grabowska Halina
25.
Naszłenis Anna
40.
Waraksa Bogumiła
11.
Hryniewicz Zdzisław
26.
Nowak Grażyna
41.
Wysocki Jerzy
12.
Jarocka Janina
27.
Nowak Roman
42.
Zubowicz Danuta
13.
Grochowski Adam
28.
Omalecka Teresa
43.
Żybura Lidia
14.
Kalwajtys Bożena
29.
Ołowniuk Stanisław
 
 
15.
Jeleniewicz Bogumiła
30.
Pietkiewicz Krystyna
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż.Marian Sadowski
1.
Ciechanowska Luiza
12.
Koszewska Henryka
23.
Sienica Barbara
2.
Falko Jadwiga
13.
Kownacki Stanisław
24.
Sucharzewska Janina
3.
Firlej Bożena
14.
Kowalska Danuta
25.
Walukiewicz Alicja
4.
Gorlewska Halina
15.
Kuklińska Halina
26.
Zagórska Jadwiga
5.
Gugnowska Irena
16.
Łosińska Marianna
27.
Zalewska Jolanta
6.
Hołdyńska Teresa
17.
Małyszko Bożena
28.
Zienda Kazimierz
7.
Iwanowska Zofia
18.
Nejfert Wiesława
29.
Monwid Antoni
8.
Kacprzyk Teresa
19.
Orchowski Krzysztof
30.
Poręba Mieczysław
9.
Karolczuk Barbara
20.
Pałko Krzysztof
31.
Orchowski Eugeniusz
10.
Komorowski Edward
21.
Piotrowska Bożena
 
 
11.
Kopiczko Elżbieta
22.
Romanowski Antoni