ZS Dowspuda - absolwenci
3 - letnie Technikum Rolnicze
kl. III B wychowawca mgr inż.Janina Sadowska
1.
Arbaczewska Anna
12.
Koniecko Andrzej
23.
Olszewski Jerzy
2.
Bajdałów Halina
13.
Koronkiewicz Bogumiła
24.
Ołdak Barbara
3.
Biereżnoj Grzegorz
14.
Krzykwa Bogdan
25.
Radkiewicz Jadwiga
4.
Butkiewicz Jadwiga
15.
Krzywińska Jadwiga
26.
Romanowska Grażyna
5.
Dobrzyń Stanisław
16.
Langda Alicja
27.
Sertel Halina
6.
Giczewska Teresa
17.
Leszczyński Andrzej
28.
Stankiewicz Zdzisław
7.
Giełażewska Krystyna
18.
Lewoń Danuta
29.
Szorc Heronima
8.
Gilewski Bogdan
19.
Łastowska Alicja
30.
Waluś Andrzej
9.
Guzewicz Halina
20.
Malinowska Alicja
31.
Warszawska Halina
10.
Jarosz Halina
21.
Malinowski Stanisław
32.
Wiśniewski Tadeusz
11.
Kimera Dorota
22.
Oleksy Antoni
33.
Zagórski Andrzej
kl. III C wychowawca mgr inż.Hanna Kozicz
1.
Andruczyk Wiesław
13.
Konopko Regina
25.
Rutkowska Anna
2.
Anuszkiewicz Remigiusz
14.
Korycka Mirosława
26.
Sawicka Krystyna
3.
Bacewicz Danuta
15.
Krzemińska Krystyna
27.
Skwarko Janina
4.
Baranowska Halina
16.
Kuligowski Romuald
28.
Staniszewska Jadwiga
5.
Barankiewicz Krzysztof
17.
Malarewicz Andrzej
29.
Szeszko Krystyna
6.
Filipowicz Barbara
18.
Masłowska Anna
30.
Szkarnulis Walerian
7.
Gudanowski Stanisław
19.
Moćkun Halina
31.
Twardowska Krystyna
8.
Gulan Alicja
20.
Naruszewicz Piotr
32.
Wądołowski Florian
9.
Haraburda Krystyna
21.
Piętowska Jadwiga
33.
Zajkowska Łucja
10.
Hońko Marianna
22.
Prawdzik Jan
34.
Zawadzka Jadwiga
11.
Juchniewicz Barbara
23.
Pretko Celina
35.
Żychliński Marian
12.
Jungiewicz Marian
24.
Racis Antoni
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Taisa Wasilewska
1.
Dyczewski Antoni
13.
Krzykwa Stanisław
25.
Sadowski Józef
2.
Faltyn Zdzisław
14.
Kulesza Alicja
26.
Sak Grażyna
3.
Hońko Mirosław
15.
Masiewicz Jolanta
27.
Rakowicz Ewa
4.
Hońko Wiesław
16.
Masłowska Halina
28.
Siękowska Danuta
5.
Jankowska Krystyna
17.
Milewski Zbigniew
29.
Skrocki Stanisław
6.
Koniecko Helena
18.
Mioduszewski Stanisław
30.
Sokołowska Dorota
7.
Kopiczko Anna
19.
Muszyńska Alicja
31.
Stankiewicz Lech
8.
Kopiczko Katarzyna
20.
Ołów Stanisław
32.
Woroniecki Józef
9.
Kopiczko Paweł
21.
Osewska Lucyna
33.
Zdanio Kazimierz
10.
Koronkiewicz Bożena
22.
Piotrowska Wanda
34.
Żelazko Lucyna
11.
Kozłowska Danuta
23.
Poniatowska Urszula
 
 
12.
Krupa Mieczysław
24.
Radkiewicz Zofia
 
 
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VII opiekun mgr inż. Czesława Rutkowska
1.
Alboszta Zofia
13.
Marciniak Lilia
25.
Raszkiewicz Jan
2.
Andzo Celina
14.
Masalski Jan
26.
Rawinis Leokadia
3.
Bućko Alojzy
15.
Matusiewicz Mirosława
27.
Samson Stefan
4.
Bućko Danuta
16.
Matusiewicz Zenon
28.
Słabińska Halina
5.
Ciuchno Krystyna
17.
Mikucka Teresa
29.
Tur Andrzej
6.
Gorlewska Halina
18.
Minksztyn Elżbieta
30.
Tyczkowska Halina
7.
Hołdyński Eugeniusz
19.
Witkowska Renata
31.
Waboł Józef
8.
Jabłońska Maria
20.
Olszewska Jadwiga
32.
Wasilewska Alicja
9.
Jakubowicz Grzegorz
21.
Orchowska Maria
33.
Wnukowska Stanisława
10.
Kalejta Heronim
22.
Pacewicz Zofia
34.
Zakrzewska Sabina
11.
Konkało Irena
23.
Poszwa Stanisław
35.
Zyskowska Zdzisława
12.
Łosińska Marianna
24.
Protasiewicz Halina
36.
Jabłoński Mieczysław
sem. VI A opiekun mgr inż.Danuta Surowiec
1.
Bobowicz Czesław
10.
Kossakowska Jadwiga
19.
Sidor Józef
2.
Burniewicz Józef
11.
Krzesicka Danuta
20.
Statkiewicz Henryk
3.
Dąbrowska Krystyna
12.
Łangowska Jadwiga
21.
Tomkiewicz Józef
4.
Dąbrowska-Jatczak Barbara
13.
Olfier-Kłoczko Teresa
22.
Trocki Andrzej
5.
Dębska-Krzysztopik Halina
14.
Ostrowska Teresa
23.
Urbanowicz Jan
6.
Domaradzka-Wiszniewska Halina
15.
Osewski Stanisław
24.
Woronko Wanda
7.
Ferenc Józef
16.
Rółkowski Marian
25.
Wiszniewska Helena
8.
Gudanowski Kazimierz
17.
Rułkowska Halina
 
 
9.
Grzędziński Józef
18.
Rutkowski Leszek
 
 
sem. VI B opiekun mgr inż. Michał Górski
1.
Bednarek Krystyna
8.
Prusko Andrzej
15.
Walenda Krystyna
2.
Gieniul Elzbieta
9.
Radzaj Anna
16.
Wałuszko Mirosław
3.
Gwiazdowski Andrzej
10.
Rakowski Ryszard
17.
Wiszniewski Henryk
4.
Kiersztyn Danuta
11.
Rutkowska Henryka
18.
Zarzecka Helena
5.
Kulikowski Waldemar
12.
Sidor Benigna
19.
Zylińska Teresa
6.
Hrehorowicz Aldona
13.
Skiba Helena
 
 
7.
Podziewski Wiesław
14.
Słomski Andrzej