ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca inż.Antoni Staranowicz
1.
Bagieńska Teresa
15.
Jasiulewicz Sławomir
29.
Pietrewicz Stanisław
2.
Bagińska Elżbieta
16.
Karpiński Mieczysław
30.
Popiel Zygmunt
3.
Baranowska Krystyna
17.
Klejbuk Teresa
31.
Poźniak Józef
4.
Barcikowska Teresa
18.
Klimasara Olgierd
32.
Przekop Zofia
5.
Basałaj Tadeusz
19.
Kopiczko Zofia
33.
Saciłowski Wiesław
6.
Budziński Stanisław
20.
Kopyciński Romuald
34.
Sieńkowski Stanisław
7.
Butyłkin Elżbieta
21.
Kosewska Maria
35.
Sirojć Sławomira
8.
Czuper Stanisław
22.
Luto Jadwiga
36.
Tarasiewicz Waldemar
9.
Dąbrowski Jerzy
23.
Łochowski Waldemar
37.
Ułanowicz Mieczysław
10.
Dobrowolski Piotr
24.
Łojewski Tadeusz
38.
Wiśniewska Teresa
11.
Dziełak Jan
25.
Majewska Alicja
39.
Wrotkowska Teresa
12.
Gałażyn Romualda
26.
Masalska Bogusława
40.
Zieliński Jan
13.
Jacewicz Jadwiga
27.
Misterewicz Teresa
 
 
14.
Jankowski Zygmunt
28.
Naruszewicz Teresa
 
 
Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Arkadiusz Ciruk
1.
Andruczyk Alicja
13.
Grabowska Irena
25.
Pietrzak Helena
2.
Bałkun Czesława
14.
Grygieńć Feliks
26.
Sidor Barbara
3.
Bielawska Alicja
15.
Jacewicz Andrzej
27.
Sobolewska Zofia
4.
Borodko Halina
16.
Karbowski Ryszard
28.
Szerel Józef
5.
Buczyński Józef
17.
Karwel Wiesław
29.
Wasilewski Ryszard
6.
Burzyński Stanisław
18.
Kawałko Zofia
30.
Wiszniewski Sławomir
7.
Charko Anna
19.
Kozłowski Antoni
31.
Włodarczyk Krzysztof
8.
Fabiszewski Andrzej
20.
Kozłowski Marek
32.
Wróblewska Janina
9.
Frąckiewicz Marek
21.
Kulbacka Cecylia
33.
Zabłocki Eugeniusz
10.
Galicka Irena
22.
Kuźma Stanisław
34.
Zalewski Piotr
11.
Giedrojć Halina
23.
Krajewska Cecylia
35.
Złotnik Marianna
12.
Giedrojć Kazimierz
24.
Nazaruk Zenoida
36.
Żelazko Teresa
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr Dariusz Gołąbek
1.
Anusiewicz Krystyna
15.
Konopko Irena
29.
Nikiel Elżbieta
2.
Bacewicz Grzegorz
16.
Krzykwa Jadwiga
30.
Prawdzik Halina
3.
Bekier Jadwiga
17.
Krzesicki Jan
31.
Prawdzik Adam
4.
Chlebus Teresa
18.
Kosicki Grzegorz
32.
Skiba Helena
5.
Czuper Stanisław
19.
Kulbacka Maria
33.
Sobolewski Jan
6.
Ćwikowska Anna
20.
Kulbacki Jan
34.
Skrocka Agata
7.
Dąbrowska Helena
21.
Liziewska Teresa
35.
Taraszkiewicz Bogdan
8.
Drobiszewska Wiesława
22.
Markowska Halina
36.
Trochim Bożena
9.
Giczewska Teresa
23.
Mikołajczyk Jolanta
37.
Uździło Józef
10.
Jeryń Wanda
24.
Miłowicka Teresa
38.
Wałejko Lucyna
11.
Klekotko Jadwiga
25.
Masłowska Marta
39.
Wikarska Teresa
12.
Kłoczko Jan
26.
Namiotko Maria
40.
Żynda Teresa
13.
Koncewicz Teresa
27.
Naruszewicz Jan (I)
41.
Prawdzik Teresa
14.
Koncewicz Zofia
28.
Naruszewicz Jan (II) Bogdan
42.
Wróblewska Irena