ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Bagan Ryszard
13.
Masłowska Elżbieta
25.
Siebiedziński Tadeusz
2.
Chmielewski Józef
14.
Maziewska Halina
26.
Siemniszko Wanda
3.
Daraszkiewicz Halina
15.
Michalska Czesława
27.
Słowikowski Józef
4.
Dzienis Eugeniusz
16.
Naumowicz Teresa
28.
Sokół Janina
5.
Galicka Teresa
17.
Nowicka Krystyna
29.
Sowul Irena
6.
Kasprzyk Józefa
18.
Ołdakowska Alicja
30.
Szczepańczyk Regina
7.
Kłagisz Eugenia
19.
Orchowska Łucja ( F )
31.
Szczerbińska Henryka
8.
Kłoczko Stanisław
20.
Orchowska Łucja ( R )
32.
Szczesiul Józef
9.
Koszewska Halina
21.
Paczyńska Lucyna
33.
Szczęsna Jadwiga
10.
Krasowska Eugenia
22.
Pancerow Olga
34.
Wasilewska Halina
11.
Lach Jan
23.
Pietrewicz Wanda
35.
Wierzbiński Jerzy
12.
Malinowska Halina
24.
Rułkowska Helena
 
 
Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Henryk Kulikowski
1.
Andruszkiewicz Halina
15.
Kołakowska Irena
29.
Salamon Teresa
2.
Bednarska Alicja
16.
Kowalska Zofia
30.
Serwatko Zenona
3.
Borowska Halina
17.
Kuklińska Anna
31.
Sztuczka Barbara
4.
Ćwikowska Jadwiga
18.
Kułakowska Maria
32.
Szyszko Jan
5.
Chmielewska Jadwiga
19.
Kwiatkowska Danuta
33.
Twarowska Jadwiga
6.
Chojnowska Krystyna ( D )
20.
Leonik Roman
34.
Walczyk Danuta
7.
Chojnowska Krystyna( N )
21.
Miklasiewicz Jadwiga
35.
Wasilewska Józefa
8.
Czarniecka Karolina
22.
Mońko Teresa
36.
Waśkiel Stanisława
9.
Chrościelewski Eugeniusz
23.
Moroz Irena
37.
Waszkiewicz Kazimierz
10.
Dziemiach Stanisława
24.
Mościńska Irena
38.
Wilk Celina
11.
Fedorowicz Józefa
25.
Mossakowska Wanda
39.
Wyszyńska Henryka
12.
Grabowska Halina
26.
Orłowska Elżbieta
40.
Zalewska Maria
13.
Kawałko Czesław
27.
Ostaszewska Janina
41.
Żylińska Jadwiga
14.
Kitlas Zofia
28.
Piwko Walentyna