ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 4-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Bernatowicz Aleksander
6.
Kowalski Józef
11.
Szturgulewski Tadeusz
2.
Jagłowska Jolanta
7.
Michalewicz Wacława
12.
Winsko Teresa
3.
Karpiński Walerian
8.
Putra Krystyna
13.
Wołonsewicz Maciej
4.
Kłoczko Henryk
9.
Roszkowska Jadwiga
14.
Kraszewski Zdzisław
5.
Kotarska Wacława
10.
Sokołowska Wanda