ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Henryk Żukowski
1.
Bagan Zofia
14.
Jankowski Witold
27.
Ragiel Józef
2.
Bartoszewicz Witold
15.
Kanoza Jerzy
28.
Renowicka Zofia
3.
Biernacik Kazimierz
16.
Kileska Helena
29.
Rułkowski Marcin
4.
Bućko Jan
17.
Kopyciński Andrzej
30.
Sieńkowski Kazimierz
5.
Chmielewski Jan
18.
Kozłowska Wiesława
31.
Skórski Ryszard
6.
Cieślukowska Halina
19.
Kretowicz Bogusław
32.
Słucki Andrzej
7.
Dorf Jan
20.
Luto Zofia
33.
Stempski Romuald
8.
Dźwilewska Halina
21.
Mojżesz Wojciech
34.
Szarejko Zofia
9.
Frąckiewicz Wincenty
22.
Morusiewicz Zenobia
35.
Traczkowska Maria
10.
Grochowska Ewa
23.
Oleksy Alicja
36.
Trochim Lucyna
11.
Gryc Krzysztof
24.
Olszak Barbara
37.
Tylenda Anna
12.
Gugnowska Krystyna
25.
Ołdakowski Marek
38.
Tylenda Walenty
13.
Gwiazdowska Helena
26.
Piktel Bernard
39.
Zienda Stanisław
Państwowe 3-letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Antoni Więcko
1.
Andrejczyk Stanisława
11.
Kulisz Wanda
21.
Przekop Zofia
2.
Biłda Leokadia
12.
Kupiec Jadwiga
22.
Rudziewicz Henryka
3.
Bujnowski Wojciech
13.
Kuprewicz Józef
23.
Sajewska Halina
4.
Chmielewska Maria
14.
Łapo Anatol
24.
Szostak Stanisław
5.
Czarniewska Halina
15.
Łęczycki Janusz
25.
Tomkiewicz Regina
6.
Dąbkowska Danuta
16.
Murawska Wanda
26.
Uździło Halina
7.
Dąbkowska Zofia
17.
Miłowicki Aleksander
27.
Wierzchowski Jan
8.
Filipowska Teresa
18.
Nalewajko Leonarda
28.
Zarzecka Henryka
9.
Jabłońska Teresa
19.
Petryk Kazimierz
29.
Żukowska Barbara
10.
Krupińska Teodora
20.
Poulakowska Regina
30.
Oniszczuk Bernard
Szkoła Przysposobienia Rolniczego
wychowawca Helena Łapińska
1.
Albowicz Maria
11.
Kuklińska Honorata
21.
Wasilewska Halina
2.
Buczyński Józef
12.
Mucharski Ali
22.
Złotnik Marianna
3.
Buza Alicja
13.
Omalecka Teresa
23.
Zabłocki Eugeniusz
4.
Galicka Irena
14.
Putra Stanisław
24.
Żelazko Teresa
5.
Drejer Krystyna
15.
Sak Zofia
25.
Lach Janina
6.
Jacewicz Andrzej
16.
Sidor Barbara
26.
Żukowska Halina
7.
Karbowski Ryszard
17.
Sobolewska Zofia
27.
Nalbach Jadwiga
8.
Kamińska Maria
18.
Sokołowska Alicja
28.
Klim Elżbieta
9.
Kulbacka Cecylia
19.
Szerel Józef
29.
Kraszewska Danuta
10.
Kulbacka Irena
20.
Tomczyk Jarosław