ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stanisław Krzywicki
1.
Biernacik Maria
14.
Kalejta Anna
26.
Olszewski Andrzej
2.
Buczyński Tadeusz
15.
Kalinowska Jadwiga
27.
Ostrowski Jerzy
3.
Bućko Franciszek
16.
Kamińska Marianna
28.
Rybarski Zygmunt
4.
Galicka Elżbieta
17.
Kasprzyk Halina
29.
Sienica Regina
5.
Galicka Jadwiga
18.
Kielch Zofia
30.
Skibicka Ludmiła
6.
Galińska Józefa
19.
Kłoczko Piotr
31.
Rusiecki Antoni
7.
Giczewska Regina
20.
Kopycińska Marianna
32.
Sowul Krystyna
8.
Grabowski Ryszard
21.
Kotarski Edward
33.
Świacka Elżbieta
9.
Górska Wiktoria
22.
Kozłowski Janusz
34.
Szulc Jadwiga
10.
Hołdyński Czesław
23.
Majewski Roman
35.
Tarasiuk Krystyna
11.
Jankowski Antoni
24.
Markowska Jadwiga
36.
Wasilewski Ryszard
12.
Jeleniewicz Leonarda
25.
Milewski Wiesław
37.
Woronko Romuald
13.
Jermacz Józef
 
 
 
 
Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż.Michał Górski
1.
Bajko Mirosław
11.
Kleszczewska Krystyna
21.
Renkiewicz Lucyna
2.
Batura Walenty
12.
Konopko Honorata
22.
Ruszczyk Lech
3.
Bubrowska Alicja
13.
Łaskowska Jadwiga
23.
Surawska Wiesława
4.
Cimochowski Henryk
14.
Malitowska Janina
24.
Szczawińska Teresa
5.
Cyruk Irena
15.
Mielnicka Marianna
25.
Świerzbin Wacław
6.
Góral Teresa
16.
Mościcka Jadwiga
26.
Wasilewska Teresa
7.
Gramacka Danuta
17.
Nietubyć Henryk
27.
Wiśniewska Irena
8.
Jurska Eugenia
18.
Oszczepińska Regina
28.
Zieliński Antoni
9.
Juszkiewicz Antoni
19.
Paczyńska Bronisława
 
 
10.
Kierun Alicja
20.
Pernal Danuta