ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr Grzegorz Chodkiewicz
1.
Fidrych Daniel
4.
Sienica Daniel
7.
Topolski Grzegorz
2.
Grochowski Piotr
5.
Słowikowski Przemysław
8.
Żukowski Karol
3.
Karaś Domini
6.
Szturgulewski Paweł
 
 
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr Grzegorz Chodkiewicz
1.
Butkiewicz Antoni
5.
Lendo Barbara
9.
Sowul Rafał
2.
Miłowicka Urszula
6.
Milewski Karol
10.
Szczęsny Dawid
3.
Gutowski Erwin
7.
Miłowicki Szymon
11.
Topolska Edyta
4.
Kozielska Monika
8.
Piwański Bartosz
12.
Żukowski Wojciech
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
1.
Azarewicz Anna
11.
Konopko Paweł
21.
Omolecki Rafał
2.
Baranowski Kamil
12.
Kopiczko Krzysztof
22.
Radzaj Kamil
3.
Chodkiewicz Anna Monika
13.
Kopiczko Paweł
23.
Romanowska Sylwia
4.
Ćwikowski Karol
14.
Kowalewski Kamil
24.
Ropelewska Justyna
5.
Drażba Rafał
15.
Kozłowska Ewelina
25.
Rutkowski Kamil
6.
Drobiszewski Kamil
16.
Kozłowski Rafał
26.
Stankiewicz Katarzyna
7.
Galicki Cezary
17.
Król Mirosław
27.
Topolska Elżbieta
8.
Gałaszewski Tomasz
18.
Kuprewicz Kamil
28.
Ułanowicz Kamil
9.
Halicki Maciej
19.
Lach Konrad
 
 
10.
Karaś Emilia
20.
Łaskowska Justyna
 
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż. Halina Makarska
1.
Chmielewski Stanisław Marek
15.
Kadaj Maciej
29.
Sidor Marek
2.
Łozowska Justyna
16.
Kaszkiel Wojciech
30.
Siemiaszko Rafał
3.
Czajkowski Karol
17.
Kłoczko Krzysztof
31.
Sieńkowska Ewa
4.
Dzięgielewska Wioletta Mariola
18.
Kotarska Anna
32.
Sieńkowska Monika
5.
Fidrych Karol
19.
Kruczyński Marcin
33.
Sójkowski Leszek
6.
Galicka Izabela
20.
Łozowski Łukasz
34.
Szulc Joanna Beata
7.
Grabowski Marek
21.
Magierowska Karolina Ewa
35.
Śliżewski Marcin
8.
Gudan Krzysztof Leszek
22.
Masalski Zbigniew
36.
Wnorowski Marek
9.
Hołdyńska Elżbieta
23.
Naruszewicz Krystyna
37.
Uździło Anna
10.
Hrehorowicz Grzegorz
24.
Olejniczak-Krzyżewska Jolanta
38.
Woliński Rafał
11.
Jankowski Łukasz
25.
Rawinis Jerzy
39.
Zagórska Jadwiga Krystyna
12.
Januszanis Elżbieta Katarzyna
26.
Rudziewicz Andrzej
40.
Zieliński Piotr
13.
Jurczyk Arkadiusz
27.
Rybakiewicz Radosław
41.
Zysko Sławomir
14.
Jurczyk Jolanta
28.
Sidor Edyta