ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr Anna Szymborska
1.
Basałaj Krzysztof
9.
Karczewski Paweł
17.
Sadowski Karol
2.
Bielecki Miłosz
10.
Klukowski Maciej
18.
Siedlecki Tomasz
3.
Bokuniewicz Grzegorz
11.
Kulbacki Patryk
19.
Sobolewski Marcin
4.
Bronakowski Tomasz
12.
Lasota Paweł
20.
Sołtys Karol
5.
Grędziński Andrzej
13.
Laszkowski Marek
21.
Suchocki Mateusz
6.
Grycz Szymon
14.
Łapiński Błażej
22.
Szczęsny Mateusz
7.
Kajdanowski Patryk
15.
Miłowicki Mateusz
23.
Szyłak Krzysztof
8.
Karbowski Przemysław
16.
Przemielewska Ewa
 
 
Technikum - zawód technik hotelarstwa
klasa IV H wychowawca mgr Teresa Krukowska
1.
Batus Kinga
4.
Radaszkiewicz Sandra
7.
Wasilewska Martyna
2.
Kulesza Magdalena
5.
Turowska Patrycja
8.
Żbikowska Magdalena
3.
Oleksy Beata
6.
Walicka Paulina
9.
Żukowski Daniel
Technikum - zawód technik weterynarii
klasa IV W wychowawca mgrTeresa Krukowska
1.
Grochowski Patryk
6.
Polińska Emilia
10.
Szturgulewska Iwona
2.
Koprowska Aleksandra
7.
Safinowski Kamil
11.
Wiśniewska Natalia
3.
Orchowski Jan
8.
Skorupska Justyna
12.
Wojciechowska Anna
4.
Piasecka Marta
9.
Stukow - Dawid Julia
13.
Zieliński Wojciech
5.
Pilichowska Ilona
 
 
 
 
Kurs kwalifikacyjny R. 3 – Prowadzenie produkcji rolniczej
opiekun: mgr inż. Barbara Sidor
1.
Bonarska Harasim Monika
13.
Kłoczko Kamil
25.
Osewski Piotr
2.
Chmielewska Justyna
14.
Kotarski Piotr
26.
Ostaszewski Piotr
3.
Chmielewski Karol
15.
Krupiński Paweł
27.
Pomichter Adam
4.
Dąbrowska Ospital Joanna
16.
Makarska Lidia
28.
Pupel Damian
5.
Filipowicz Paulina
17.
Mikielska Monika
29.
Rowiński Szczepan
6.
Golub Łukasz
18.
Mańko Sękałowska Monika
30.
Szeraszewicz Marcin
7.
Goworowski Łukasz
19.
Mordas Konrad
31.
Ulewicz Krzysztof
8.
Górski Radosław
20.
Muczyński Adam
32.
Ulewicz Mariusz
9.
Harasim Marcin
21.
Muszyński Dawid
33.
Zarzecki Kamil Robert
10.
Jagłowski Łukasz
22.
Nowicki Łukasz
34.
Zaśkiewicz Maciej
11.
Jagłowski Mateusz
23.
Oleksy Sylwester
35.
Zieliński Daniel
12.
Kijewska Aneta
24.
Olfier Agnieszka
36.
Żyliński Tomasz Stanisław
Kurs kwalifikacyjny R. 16 – Organizowanie i nadzorowanie produkcji rolniczej
opiekun: mgr inż. Tadeusza Basałaj
1.
Bagiński Krzysztof
6.
Koniecko Karol
11.
Rusiecki Dominik
2.
Domoracki Jacek
7.
Konopko Krzysztof
12.
Sobuń Robert Antoni
3.
Jasionowski Mateusz
8.
Kwiatkowski Łukasz
13.
Taraszkiewicz Mateusz
4.
Karaś Magdalena
9.
Mikołajczyk Marian
14.
Warchoł Grzegorz
5.
Karaś Robert
10.
Pianka Rafał
15.
Ziarko Michał