ZS Dowspuda - absolwenci
Państwowe 5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż.Taisa Wasilewska
1.
Bierdzio Halina
13.
Kisielewska Bogumiła
25.
Piłka Aleksandra
2.
Bujnowski Witold
14.
Kolenkiewicz Stanisław
26.
Pobojewski Piotr
3.
Chlebus Marianna
15.
Kucharczyk Krystyna
27.
Puczyłowski Stefan
4.
Chmielewski Fabian
16.
Kwiatkowska Maria
28.
Rusanowski Jan
5.
Czapla Wiesław
17.
Liszewska Jadwiga
29.
Samojlik Walentyna
6.
Dobrowolski Wiesław
18.
Łuba Stanisław
30.
Sienica Tomasz
7.
Domański Lech
19.
Mackiewicz Danuta
31.
Szturgulewski Leszek
8.
Dzieniszewska Hanna
20.
Morgownik Halina
32.
Wałuszko Antoni
9.
Juklaniuk Ryszard
21.
Naruszewicz Stanisław
33.
Woroniecka Halina
10.
Jurewicz Marek
22.
Paulukanis Daniela
34.
Żukowska Anna
11.
Karczewski Adam
23.
Pietkiewicz Aleksander
35.
Wróblewski Zenon
12.
Kibitlewska Marianna
24.
Piliczewska Cecylia
 
 
Państwowe 3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Feliks Urban
1.
Dawidziuk Irena
13.
Krupadziorow Grażyna
25.
Pietraszkiewicz Józef
2.
Dubinin Halina
14.
Kujawa Romualda
26.
Radkiewicz Elżbieta
3.
Ferenc Krystyna
15.
Kuźma Krystyna
27.
Rakowicz Jadwiga
4.
Fiedorowicz Romualda
16.
Łosko Elżbieta
28.
Rusiłowski Czesław
5.
Gryc Henryk
17.
Matusiewicz Krystyna
29.
Senda Irena
6.
Harasim Zofia
18.
Miłowicka Teresa
30.
Sidor Wanda
7.
Hońko Teresa
19.
Nowikowski Zenon
31.
Sidorek Edward
8.
Jarząbska Danuta
20.
Olszewska Halina
32.
Tarasiewicz Elżbieta
9.
Kaczanowski Wiesław
21.
Olszewski Sławomir
33.
Wawrzyn Wacław
10.
Kopeć Anna
22.
Orbik Wiesława
34.
Wronowski Zdzisław
11.
Korzeniecki Wiesław
23.
Paczyńska Stanisława
35.
Woronowicz Janina
12.
Kraszewska Grażyna
24.
Pawłowska Alicja
36.
Zalewska Henryka
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Danuta Surowiec
1.
Brzozowska Bożena Irena
16.
Kotarska Alina Celina
31.
Prawdzik Jan
2.
Butkiewicz Jadwiga
17.
Kulbacka Elzbieta
32.
Radkiewicz Jadwiga
3.
Chartuniewicz Anna
18.
Kuligowski Romuald
33.
Roszkowski Kazimierz
4.
Chełmińska Krystyna
19.
Lewoń Danuta
34.
Staniszewska Jadwiga
5.
Chudecka Genowefa
20.
Luty Teresa
35.
Stankiewicz Zdzisław
6.
Dobrzyń Stanisław
21.
Łask Miroslaw
36.
Szczepański Stanisław
7.
Drejer Irena
22.
Masłowska Anna
37.
Szorc Heronima Danuta
8.
Filipowicz Barbara
23.
Mołotkiewicz Elzbieta
38.
Szulc Elzbieta
9.
Juchniewicz Barbara
24.
Naruszawicz Krystyna
39.
Wądołowski Florian
10.
Kamiński Ryszard
25.
Olszewska Teresa
40.
Węgrowski Ryszard
11.
Kimera Dorota
26.
Olszewski Jerzy
41.
Wiśniewski Tadeusz Stanisław
12.
Koniecko Andrzej
27.
Ołdak Barbara
42.
Zagórski Andrzej
13.
Konopko Ewa
28.
Piętowska Jadwiga
43.
Gałaszewski Stanisław
14.
Konopko Regina
29.
Piotrowska Danuta
 
 
15.
Korycka Mirosława
30.
Półtorak Bozena