ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Stefania Grzyb
1.
Bernatowicz Wojciech
9.
Lewoń Krystyna
17.
Sadowska Teresa
2.
Błuś Dorota
10.
Lik Marek
18.
Suchwałko Barbara
3.
Bubrowski Marek
11.
Milewski Sławomir
19.
Spiczko Andrzej
4.
Galicka Małgorzata
12.
Milewski Stanisław
20.
Walendzewicz Elżbieta
5.
Gibowicz Leszek
13.
Miszkiel Bożena
21.
Wasilewski Marek
6.
Konikowska Małgorzata
14.
Morusiewicz Alfred
22.
Więcko Agnieszka
7.
Kotowska Barbara
15.
Nowikowski Maciej
23.
Zdancewicz Krzysztof
8.
Krajewski Piotr
16.
Prusko Stanisław
 
 
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Janina Sadowska
1.
Bartoszewicz Krystyna
8.
Kazimierska Marzenna
15.
Łanczkowski Andrzej
2.
Bekier Alicja
9.
Kekotko Marek
16.
Mrozowska Irena
3.
Bronakowska Lilla
10.
Kopiczko Elżbieta
17.
Ogórkis Zyta
4.
Brzozowska Maria
11.
Koszewski Jerzy
18.
Prawdzik Krystyna
5.
Faltyn Danuta
12.
Kozłowska Elżbieta
19.
Samotyho Kazimierz
6.
Jaśkiewicz Lucyna
13.
Królczyk Barbara
20.
Rynkiewicz Grażyna
7.
Kanoza Irena
14.
Krzykwa Jadwiga
21.
Wielgat Krystyna
Zaoczne Technikum Rolnicze
sem. VI O (3 - letnie) opiekun mgr inż. Jan Orłowski
1.
Augustyniak Jolanta
7.
Jasionek Dorota
13.
Szczerbowski Aleksander
2.
Biłda Teresa
8.
Kaszuba Andrzej
14.
Tarasiewicz Irena
3.
Dziekoński Stanisław
9.
Kulesz Krystyna
15.
Tyszkiewicz Edmund
4.
Czyżewska Henryka
10.
Kopiczko Marian
16.
Wojtkiewicz Grażyna
5.
Hippel Tadeusz
11.
Piwańska Dorota
17.
Zalewska Ewa
6.
Jankowska Anna
12.
Sienkiewiecz Radosława
18.
Wierzbicki Andrzej
sem. X (5 - letnie) opiekun mgr Józef Gryziewicz
1.
Dubinin Brygida
6.
Kulesz Dorota
11.
Sikorska Ewa
2.
Dubinin Sławomir
7.
Maksimowicz Elżbieta
12.
Sikorski Kazimierz
3.
Jankowska Alicja
8.
Masłowska Ewa
13.
Smoleński Jarosław
4.
Jankowska Jadwiga
9.
Milanowski Tomasz
14.
Zackiewicz Janusz
5.
Kalinowski Tadeusz
10.
Paszkiewicz Mirosław
15.
Kulesza Tadeusz