ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
kl. V A wychowawca mgr Jdwiga Kopeć
1.
Akuła Renata
8.
Lewoc Grzegorz
15.
Siedlecka Barbara
2.
Bitowski Jan
9.
Masłowski Jan
16.
Sowa Lucyna
3.
Brodowska Wioletta
10.
Milanowski Jacek
17.
Stankiewicz Małgorzata
4.
Delegacz Jarosław
11.
Milewski Adam
18.
Stefanowska Dorota
5.
Kopiczko Jolanta
12.
Pogodzińska Agnieszka
19.
Sujata Marek
6.
Kosakowska Martyna
13.
Pomichter Agata
20.
Urban Tomasz
7.
Kosakowska Renata
14.
Poźniakowska Małgorzata
21.
Grochowska Alicja
kl. V B wychowawca mgr Alina Koncewicz
1.
Banaszewska Teresa
9.
Kowalczyk Danuta
17.
Renowicki Grzegorz
2.
Błyszczek Jerzy
10.
Kozłowska Jolanta
18.
Rzodkiewicz Grażyna
3.
Drażba Robert
11.
Malinowska Łucja
19.
Sadowska Małgorzata
4.
Gajewska Maria
12.
Olfier Krzysztof
20.
Słowikowska Barbara
5.
Janczewska Ewa
13.
Pachucka Katarzyna
21.
Sobolewski Kazimierz
6.
Kochańska Elżbieta
14.
Panasiewicz Grzegorz
22.
Tylenda Paweł
7.
Korzun Bogusław
15.
Połubińska Beata
23.
Ułanowicz Zbigniew
8.
Kotarska Jolanta
16.
Rawinis Maria
24.
Wasilewski Robert
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
1.
Burba Henryk
9.
Kuźmińska Agata
17.
Rekuć Krzysztof
2.
Chodorska Jadwiga
10.
Kwiatkowska Anna
18.
Szczecina Sławomir
3.
Ćwikowska Teresa
11.
Leśniewski Robert
19.
Sztuk Jerzy
4.
Dąbrowski Krzysztof
12.
Leśniewski Stanisław
20.
Wasilewska Marta
5.
Fadrowska Ewa
13.
Mlaskot Przemysław
21.
Witkowska Marianna
6.
Frąckiewicz Renata
14.
Nowalski Bogusław
22.
Zdancewicz Renata
7.
Gwiazdowski Dariusz
15.
Ostrowska Barbara
 
 
8.
Kulbacka Anna
16.
Ostrowska Teresa
 
 
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Jerzy Wysocki
1.
Atkielska Agnieszka
9.
Karaś Heronim
17.
Omilian Piotr
2.
Bernatowicz Ewa
10.
Konopko Katarzyna
18.
Ostrowski Czesław
3.
Ciszewska Beata
11.
Kotarski Wiesław
19.
Putra Jacek
4.
Czuper Stefan
12.
Kowalewska Halina
20.
Szumiło Bożena
5.
Dąbrowski Henryk
13.
Kubrak Andrzej
21.
Więcko Tadeusz
6.
Dzieniszewska Bożena
14.
Łoszewski Jarosław
22.
Wnukowska Renata
7.
Giczewska Honorata
15.
Nasewicz Ewa
 
 
8.
Jasiulewicz Jerzy
16.
Okrągła Halina
 
 
Zaoczne echnikum Rolnicze
sem. VI A opiekun mgr Teresa Krukowska
1.
Artwich Jan
10.
Jaśkiewicz Katarzyna
19.
Siemion Jan
2.
Bielecka Łucja
11.
Januszewicz Grażyna
20.
Staśkiewicz Lucyna
3.
Brzozowski Stanisław
12.
Malinowski Edward
21.
Szlaużys Romualda
4.
Chomicz Andrzej
13.
Milewski Grzegorz
22.
Szymańska Teresa
5.
Chmielewska Danuta
14.
Uchan Marzanna
23.
Wydra Biruta
6.
Cudnowska Marzanna
15.
Uchan Mirosław
24.
Zaborowski Andrzej
7.
Filipowska Dorota
16.
Puczyłowski Jacek
25.
Żukowska Lidia
8.
Frydrych Lilla
17.
Radzewicz Janina
 
 
9.
Jasionowska Dorota
18.
Sidorowicz Heronim
 
 
sem. VI B opiekun mgr Tadeusz Miler
1.
Bernatowicz Jerzy
9.
Liszewski Józef
17.
Tomkiewicz Dorota
2.
Boniszewski Grzegorz
10.
Mroziewski Jan
18.
Wasilewski Wiesław
3.
Borkowski Dariusz
11.
Ostapowicz Zdzisław
19.
Wasilewski Jarosław
4.
Bućko Wojciech
12.
Urbanowicz Grzegorz
20.
Życzkowski Wiesław
5.
Budziński Grzegorz
13.
Pieczulis Waldemar
21.
Ołdyński Dariusz
6.
Górska Grażyna
14.
Rutkowska Jolanta
22.
Życzkowski Maciej
7.
Grzędziński Robert
15.
Rytwiński Wojciech
 
 
8.
Kotarski Marek
16.
Szulc Jacek
 
 
sem. X opiekun mgr inż. Halina Makarska
1.
Czuper Tomasz
10.
Laszkowski Grzegorz
19.
Polkowski Józef
2.
Gałaszewski Jarosław
11.
Iwaszko Marian
20.
Pietrzyk Alicja
3.
Gorlewski Józef
12.
Łosiński Andrzej
21.
Sidor Helena
4.
Guzewicz Dorota
13.
Łaniewska Alina
22.
Świeżyński Andrzej
5.
Hołubowicz Leszek
14.
Olszewska Teresa
23.
Urbanowicz Beata
6.
Jasionowski Wojciech
15.
Poboży Wiesław
24.
Zarzecka Jolanta
7.
Iwanicki Krzysztof
16.
Pachucka Henryka
25.
Faszczewska Jolanta
8.
Kłaczkowski Sławomir
17.
Paśkowska Małgorzata
 
 
9.
Kiendorowicz Bożena
18.
Pojawa Małgorzata