ZS Dowspuda - absolwenci
Technikum - zawód technik rolnik
klasa IV A wychowawca mgr inż. Marian Sadowski
1.
Bełbot Krzysztof
7.
Klimont Patryk Adam
13.
Prytuło Przemysław
2.
Bujnowski Andrzej
8.
Miłowicki Piotr
14.
Siejda Karol
3.
Fidrych Adam
9.
Nagolski Przemysław
15.
Sieńkowski Marcin
4.
Gładkowski Grzegorz
10.
Nagórski Dariusz
16.
Szczudło Krzyszof
5.
Grzęda Paweł
11.
Pawlukowski Łukasz
17.
Wowak Radosław
6.
Kamiński Paweł
12.
Piekarski Łukasz
18.
Zabłocki Andrzej
Technikum - zawód technik hodowca koni
klasa IV B wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
1.
Górska Joanna
5.
Korejwo Justyna
9.
Sołowiej Paweł
2.
Iwaszko Artur
6.
Krysiuk Daniel
10.
Strękowska Emilia
3.
Jabłoński Maciej
7.
Łańczkowski Piotr
11
Wądołowski Sławomir
4.
Jarmołowicz Michał
8.
Mackiewicz Joanaa
12
Woroniecka Mariola
Technikum - zawód technik ekonomista
klasa IV E wychowawca mgr inż. Barbara Sidor
1.
Baron Monika Renata
6.
Jakubanis Marta
10.
Oszczepiński Radosław
2.
Borzym Joanna
7.
Kotarski Hubert
11.
Pretko Marzena
3.
Frejman Paulina
8.
Laszkowska Urszula
12.
Ratasiewicz Elżbieta
4.
Górski Karol
9.
Naruszewicz Eryk
13.
Żukowski Paweł
5.
Jabłońska Anna
 
 
 
 
Szkoła Policealna dla Dorosłych - zawód technik rolnik
opiekun mgr inż.Halina Makarska
1.
Baluta Adam
12.
Korenkiewicz Aneta
23.
Sokołowska Magdalena
2.
Barwicki Hubert
13.
Królik Janusz
24.
Szczepańska Anna
3.
Bazylewicz Katarzyna
14.
Kurzyna Grzegorz
25.
Szeraszewicz Dawid
4.
Czajkowski Wojciech
15.
Micielica Daniel
26.
Tylman Marcin
5.
Drobiszewska Justyna
16.
Mikołajczyk Paweł
27
Urynowicz Edward
6.
Dyczewski Michał
17.
Pietkiewicz Leszek
28.
Wasilewski Przemysław
7.
Iwaszko Ewa
18.
Połubiński Tomasz
29.
Wielgat Jacek
8.
Iwaszko Leszek
19.
Prawdzik Monika
30.
Zieliński Wojciech
9.
Jewdokimow Ilona
20.
Rawinis Patrycja
31
Żukowski Michał
10.
Kopiczko Paweł
21.
Rauf Łukasz
32
Kowalewski Kamil
11.
Kopko Szymon
22.
Romanowska Joanna