ZS Dowspuda - absolwenci
5 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr inż. Jan Orłowski
1.
Bogdański Krzysztof
9.
Kozłowski Lech
17.
Polakowski Andrzej
2.
Brozio Brygida
10.
Król Jan
18.
Sawicka Beata
3.
Ceckowska Teresa
11.
Krupińska Zofia
19.
Sierzputowska Małgorzata
4.
Chałko Marian
12.
Kubrak Lucyna
20.
Sidor Jarosław
5.
Fiećko Adam
13.
Łangowski Mariusz
21.
Wiatrzyk Joanna
6.
Kaszkiel Dariusz
14.
Miłowicki Wiesław
22.
Wiszniewski Grzegorz
7.
Kimszal Wiesław
15.
Ołów Stanisław
23.
Wysocka Elżbieta
8.
Koryga Bogdan
16.
Piotrowski Waldemar
24.
Wysocka Maria
3 - letnie Technikum Rolnicze
wychowawca mgr Teresa Krukowska
1.
Baluta Anna
8.
Lotko Barbara
15.
Sawicka Lucyna
2.
Cebeliński Jacek
9.
Masiewicz Piotr
16.
Siedlecka Ewa
3.
Galicka Lucyna
10.
Myszczyńska Barbara
17.
Sowul Wiesław
4.
Gibowicz Celina
11.
Myszkiewicz Dorota
18.
Sujata Urszula
5.
Iwanowski Wiesław
12.
Opanowska Anna
19.
Szczebiot Mariola
6.
Kowalewska Bożena
13.
Połubińska Danuta
20.
Sztomber Marzena
7.
Krzyżewska Iwona
14.
Prostko-Prostyński Arkadiusz
21.
Truszkowska Barbara
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
wychowawca mgr inż. Czesław Zyskowski
1.
Faszczewska Dorota
5.
Kowalewska Danuta
9.
Rowińska Grażyna
2.
Górska Grażyna
6.
Milewski Arkadiusz
10.
Sadowski Krzysztof
3.
Hońko Ryszard
7.
Myszczyńska Barbara
11.
Sidor Grzegorz
4.
Joka Krzysztof
8.
Olszewska Ewa
12.
Szmygiel Bogusław
Zaoczne Technikum Rolnicze
opiekun mgr inż. Barbara Sidor
1.
Bartoszewicz Halina
13.
Kacprzyk Alicja
25.
Osiecki Józef
2.
Bernatowicz Krzysztof
14.
Kapuściński Ryszard
26.
Rułkowska Teresa
3.
Bielawski Józef
15.
Klepacka Grażyna
27.
Sieńko Elżbieta
4.
Biłbak Dorota
16.
Kłaczkowski Krzysztof
28.
Smykowski Czesław
5.
Borodziuk Jerzy
17.
Kozłowski Wiesław
29.
Smykowski Stanisław
6.
Bożewicz Alicja
18.
Kunda Stanisław
30.
Sobolewski Antoni
7.
Cudnowski Sławomir
19.
Luty Andrzej
31.
Szeląg Dorota
8.
Chodorowski Andrzej
20.
Mościńska Regina
32.
Toczyłowska Renata
9.
Dadura Andrzej
21.
Niedźwiedzki Adam
33.
Wilczyński Mirosław
10.
Fiedziuk Danuta
22.
Olszewska Krystyna
34.
Zackiewicz Ewa
11.
Filipow Alina
23.
Olszewska Danuta
35.
Gochowski Waldemar
12.
Jabłoński Zbigniew
24.
Ołów Teresa